Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

21 April 2015

Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 20 Απριλίου στο Λουξεμβούργο συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου. Τα θέματα που απασχόλησαν τους υπουργούς ήταν οι θέσεις που θα υποστηρίξει η Ε.Ε. στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των γεωργικών επενδύσεων, το πολυετές σχέδιο διαχείρισης στη Βαλτική θάλασσα και η παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ Μιλάνο 2015.
Σε ότι αφορά στις θέσεις που θα υποστηρίξει η Ε.Ε. στο Φόρουμ για τα Δάση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου στην Νέα Υόρκη με κύριο θέμα την προοπτική μιας Διεθνούς Συμφωνίας για τα Δάση, ο αν.υπουργός ανέφερε ότι η αειφορία των Δασών αποτελεί κεντρικό θέμα στον παγκόσμιο διάλογο. Τόνισε όμως πως η αειφόρα διαχείριση προϋποθέτει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην οικονομική αξιοποίηση και την προστασία των δασών από φυσικές καταστροφές όπως οι πυρκαγιές.
Σχετικά με τη συνεργασία της Επιτροπής με την ΕΤΕπ, για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των γεωργικών επενδύσεων, ο αν. υπουργός υπογράμμισε ότι η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη γεωργική επιχειρηματικότητα και ο σοβαρότερος λόγος για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, για τις οποίες η Επιτροπή οφείλει να δώσει λύση, παρατείνοντας την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών. Τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην επιδότηση επιτοκίων αλλά να επεκτείνονται στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης μέσω δανείων και εγγυήσεων και στη δυνατότητα χρηματοδότησης της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο το πακέτο Γιούνκερ, όσο και η συνεργασία με την ΕΤΕπ, για να “ξεκλειδώσει” η πρόσβαση των παραγωγών και κυρίως των νέων αγροτών στη χρηματοδότηση. Η εφαρμογή των νέων εργαλείων πρέπει να υποστηριχθεί με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να διευκολυνθεί η αποδοτική αξιοποίησή τους.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Συμβουλίου από τον Ιταλό υπουργό σχετικά με την παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ Μιλάνο 2015, ο αν. υπουργός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της έκθεσης αυτής για την Ελλάδα και τις πέντε χώρες, που πέτυχαν την αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την UNESCO. Όπως τόνισε, «οι εμβληματικές κοινότητες των χωρών μας θα φιλοξενηθούν στην EXPO και θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το πολυδιάστατο διατροφικό μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής, που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο παράδοσης και συνηθειών, έναν ολόκληρο πολιτισμό, που οι γεωργοί και οι κάτοικοι της υπαίθρου διατήρησαν ζωντανό μέσα στο χρόνο».
Σε ότι αφορά στην αλιεία και στο πολυετές σχέδιο διαχείρισης στη Βαλτική θάλασσα ο Έλληνας Αν. Υπουργός υποστήριξε την πρόταση της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες μεταξύ των περιοχών και ως εκ τούτου η προσέγγιση της συμφωνίας αυτής δεν θα πρέπει να προδικάσει τα μελλοντικά σχέδια σε άλλες περιοχές.
Τέλος, μετά τις αναφορές τόσο του Ιταλού, όσο και του Έλληνα υπουργού στα ναυάγια ανοικτά της Λιβύης, αλλά και της Ρόδου, που κόστισαν τη ζωή εκατοντάδων μεταναστών, το Συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

21 April 2015
Banner