Η συνύπαρξη αγροτικών και αστικών περιοχών στο επίκεντρο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας

08 September 2021

Η συνύπαρξη αγροτικών και αστικών περιοχών στο επίκεντρο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας

Ο ρόλος των αγροτικών περιοχών και η σύνδεση και συνύπαρξή τους με τις αστικές ήταν ένα από τα βασικά θέματα που άνοιξαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας που συνεδρίασαν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στη Σλοβενία.

Οι υπουργοί χαρακτήρισαν τις αγροτικές περιοχές ως χώρους όπου διαφορετικές δραστηριότητες συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Υποστήριξαν έναν νέο ορισμό του ρόλου των αγροτικών περιοχών, οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν σε όλη τους την ποικιλομορφία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργική συνάντηση πήρε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι υπουργοί συζήτησαν για μια σημαντική πτυχή της επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας: την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη να απαντηθεί το πώς βλέπουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. τη συνύπαρξη πόλεων και αγροτικών περιοχών, πώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της συνύπαρξης και αποτρέπουν τις αντιθέσεις και ποιος είναι ο ρόλος της κοινής γεωργικής πολιτικής σε αυτό. Συμφώνησαν ότι οι αγροτικές περιοχές είναι ένας πολυλειτουργικός χώρος όπου διαφορετικές δραστηριότητες όχι μόνο συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά και ανταγωνίζονται. Είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας νέος τρόπος επαναπροσδιορισμού του κοινωνικού ρόλου των αγροτικών περιοχών, ενώ θα πρέπει να υποστηριχθεί η ποικιλομορφία και η ποιότητα αυτών των περιοχών, ανέφεραν πολλοί υπουργοί.

Από τη συνάντηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι υπουργοί Γεωργίας επιδιώκουν να δώσουν μεγαλύτερο ρόλο στις αγροτικές περιοχές όσον αφορά τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος, καθώς αυτοί παράγουν τη διατροφή των Ευρωπαίων πολιτών, διατηρούν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και το ευρωπαϊκό τοπίο.

Τα συμπεράσματα αυτά ήρθαν ως συνέχεια της συζήτησης που έχει ανοίξει στην Ε.Ε. σχετικά το ευρωπαϊκό όραμα για τις αγροτικές περιοχές έως το 2040, που στοχεύει να ενισχύσει και να συνδέσει τις αγροτικές περιοχές, καθιστώντας τις πιο ανθεκτικές και επιτυχημένες.

Το ερώτημα για το μέλλον των αγροτικών περιοχών τέθηκε υπό εξέταση σε έκθεση που έχει στα χέρια της η Κομισιόν από τον Ιούλιο. Η έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα μελέτης που αναπτύσσει τέσσερα πιθανά σενάρια για το μέλλον των αγροτικών περιοχών της Ε.Ε. έως το 2040. Τα σενάρια περιγράφουν εναλλακτικές που κυμαίνονται από ερήμωση-εγκατάλειψη της υπαίθρου και εξειδικευμένη χρήση γης έως διαφοροποιημένες και διευρυνόμενες αγροτικές περιοχές.

08 September 2021
Banner
Banner