ΣΒΕ: Αύξηση έως 40% στο κόστος παραγωγής η μεταποίηση – Έρευνα για το κόστος της ενέργειας

10 February 2022

ΣΒΕ: Αύξηση έως 40% στο κόστος παραγωγής η μεταποίηση – Έρευνα για το κόστος της ενέργειας

Τις προτάσεις του για την έμπρακτη ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Σύμφωνα με όσα καταθέτει ο Σύνδεσμος, απαιτούνται:

Α. Θεσμικές παρεμβάσεις

1. Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές

2. Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

3. Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.

4. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων.

6. Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.

7. Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Β. Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:

1. Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.

2. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.

3. Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.

4. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

Έρευνα για τις συνέπειες των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας

Επιπλέον, ο ΣΒΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης για τις επιπτώσεις των αυξήσεων ενεργειακού κόστους στην καθημερινή λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων.

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι:

1. Το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

2. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20% έως 40% :

• Το κόστος παραγωγής για περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%)

• Τι τιμές των πρώτων υλών για μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%)

• Τι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)

• Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)

3. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις πέντε στις δέκα επιχειρήσεις. (57%)

4. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι δυσοίωνες:

• Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα,

• μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ,

• μόνο μία στις δέκα (11%) προβλέπει μείωση τιμολογίων ενέργειας.

5. Τέλος, στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:

• Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)

• Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και,

• Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. (25%)

10 February 2022
Banner
Banner