Στον ΕΦΕΤ η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων κρέατος;

13 April 2017

Στον ΕΦΕΤ η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων κρέατος;

Η αλλαγή της νομοθεσίας ως προς την αδειοδότηση των επιχειρήσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών επιφέρει ριζικές αλλαγές στη μέχρι σήμερα λειτουργία και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών. Οι  οργανώσεις των γεωτεχνικών και των κτηνιάτρων του δημοσίου φέρνουν στην επιφάνεια μια περίεργη σπουδή της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και να περάσει τον έλεγχο και την αδειοδότηση των επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης στον ΕΦΕΤ, αντί των σχετικών κτηνιατρικών διευθύνσεων.

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε μια εφαρμοστική απόφαση του νόμου 4442/2016, που αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται πλέον στην απλουστευμένη διαδικασία της "γνωστοποίησης". Σε μια αντίστοιχη διαδικασία θα έπρεπε να έχει προχωρήσει και το ΥΠΑΑΤ, ορίζοντας τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν στην διαδικασία της "έγκρισης". Φαίνεται όμως ότι η καθυστέρηση στην έκδοση αυτής της απόφασης δεν ήταν χωρίς λόγο. Η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα σε άλλους φορείς, όπως αναφέρουν σε δελτίο τύπου τους οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΓΕΔΥ και ΠΕΚΔΥ) και μάλιστα επειδή οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής έχουν διαφορετική άποψη, εντέλονται να το κάνουν με έγγραφο του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Ν. Αντώνογλου. Η ΠΟΓΕΔΥ για να καλύψει τους υπαλλήλους κήρυξε αποχή όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης από κάθε ενέργεια σχετική με αυτό το έγγραφο "μέχρι την υιοθέτηση μίας βιώσιμης λύσης αποδεκτής από τις αρμόδιες αρχές  διενέργειας επισήμων ελέγχων όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα".

Οι συνδικαλιστικοί φορείς εδώ και χρόνια καταγγέλουν ότι υπάρχει μια συνεχής συρρίκνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η οποία έχει οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των ελεγκτικών αναγκών. Η έλλειψη κτηνιάτρων σε κομβικές υπηρεσίες οδηγεί σε τραγελαφικές καταστάσεις. Πρόσφατο παράδειγμα η αδυναμία των εργαστηρίων να ανταποκριθούν στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους σε εισαγόμενα οστρακοειδή από την Τουρκία, τα οποία προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τι υποστηρίζουν ΠΕΚΔΥ και ΠΟΓΕΔΥ

Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου των συνδικαλιστικών οργανώσεων γεωτεχνικών και κτηνιάτρων:

«Ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, αντί να μεριμνά για τους ελέγχους όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων  κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα και να εντείνει τους ελέγχους κυρίως στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, με έγγραφό του εντέλει τους υπαλλήλους της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής για την τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορούν τους ελέγχους αυτούς.

Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις οποίες εντέλει τους υπαλλήλους να υλοποιήσουν, οδηγούν αφενός στην διάλυση των αρμόδιων κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, αφετέρου στην  κατάρρευση του συστήματος ελέγχων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Είναι τουλάχιστον άστοχη αν όχι κάτι άλλο, η χρονική  στιγμή που επιχειρείται ο αποσυντονισμός των Υπηρεσιών από τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και η ενασχόλησή τους με νομοθετικές τροποποιήσεις. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της προτεινόμενης τροποποίησης, αυτή οδηγεί στην διάσπαση  της τροφικής αλυσίδας, όπως  έχει καθοριστεί από την Ενωσιακή Νομοθεσία «από τον σταύλο στο πιάτο» και έτσι δεν  μπορεί να συνδεθεί  το τρόφιμο με την πρωτογενή παραγωγή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικά η Δημόσια Υγεία και ο καταναλωτής.

Είναι ανερμήνευτο επίσης, γιατί το ΥΠΑΑΤ ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων, θέλει να εκχωρήσει την αρμοδιότητά του όσον αφορά τους ελέγχους σε άλλους φορείς.

Δηλώνουμε λοιπόν σε κάθε κατεύθυνση πως η Υγιεινή και η Ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και η Δημόσια Υγεία  είναι αδιαπραγμάτευτα όπως επίσης και το ενιαίο των κτηνιατρικών Υπηρεσιών και είμαστε αντίθετοι σε κάθε μεθόδευση που επιχειρείται για την διάσπαση αυτών προς εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων».

13 April 2017
Banner