Στον ΕΦΕΤ έλεγχοι και έγκριση εγκαταστάσεων της βιομηχανίας κρέατος

24 May 2017

Στον ΕΦΕΤ έλεγχοι και έγκριση εγκαταστάσεων της βιομηχανίας κρέατος

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων, όπως ορίζονται στον Καν. 178/2002 και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης». Αυτό ορίζει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 1288/22.05.2017 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β΄1763) και φέρει την υπογραφή των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για το επόμενο βήμα της Πολιτείας, που γίνεται σε συνέχεια του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε προ ημερών στην ολομέλεια της Βουλής και το οποίο, όσον αφορά τον κλάδο κρέατος, αφήνει στην αρμοδιότητα των κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, μόνο τον τομέα των σφαγείων (επιφέρει δηλαδή τροποποιήσεις στο Π.Δ. 79/2007).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (και η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 15523/30.08.2006 που καθόριζε τις αρμοδιότητες ΕΦΕΤ και ΥΠΑΑΤ), ο ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης θα είναι αρμόδιος για τις: Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος. Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με δραστηριότητα μεταπώλησης. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου. Κέντρα συλλογής γάλακτος. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα. Κέντρα συλλογής, ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών. Εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού πέραν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων. Πλοία εργοστάσια. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/βατραχοπόδαρων. Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αγορές χονδρικής πώλησης.

Τελικός αρμόδιος για τις επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών είναι ο ΕΦΕΤ, ο οποίος χορηγεί τον αριθμό έγκρισης των εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η παλαιότερη ΚΥΑ η οποία τώρα τροποποιείται (ΚΥΑ 15523/30.08.2006), όριζε ότι το ΥΠΑΑΤ οργανώνει τους επίσημους ελέγχους των ζωοτροφών και των τροφίμων στη φάση της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης (οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού).

Έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ είναι η 19η Ιουνίου 2017. Η ίδια ημερομηνία ορίζεται και ως έναρξη ισχύος των διατάξεων που τροποποιούν το Π.Δ. 79/2007, πράγμα που δηλώνει ότι το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε μια απολύτως συντονισμένη κίνηση τροποποίησης βασικών αρμοδιοτήτων που αφορούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

24 May 2017
Banner