Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Σλοβακία για επιλεκτική μεταχείριση επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων

03 April 2019

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Σλοβακία για επιλεκτική μεταχείριση επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων

Ένας φόρος που έχει επιβάλει η Σλοβακία στο λιανεμπόριο τροφίμων μπαίνει στο στόχαστρο της Κομισιόν, η οποία δηλώνει ότι ανησυχεί όχι για τον φόρο αυτόν καθαυτόν αλλά για το γεγονός ότι προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από τον φόρο. Το πρόβλημα που εννοεί η Κομισιόν είναι ότι ενδεχομένως παρέχεται σε ορισμένους λιανοπωλητές ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, κατά παράβαση των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο φόρος που ερευνά η Κομισιόν υιοθετήθηκε στη Σλοβακία τον Δεκέμβριο 2018, και ισχύει για τους λιανοπωλητές τροφίμων που λειτουργούν στη χώρα. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά τώρα η Κομισιόν απαιτεί από τη Σλοβακία να αναστείλει την εφαρμογή του μέτρου έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα αξιολόγησης.

Το νέο φορολογικό καθεστώς που αφορά τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, προβλέπει ότι αυτές θα καταβάλλουν έναν τριμηνιαίο φόρο ύψους 2,5% επί του συνολικού τζίρου τους. Ωστόσο, θα απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την καταβολή του φόρου, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις που αφορούν το μέγεθος, το γεωγραφικό πεδίο λειτουργίας τους στη Σλοβακία ή/και τον τύπο δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι λιανοπωλητές που είναι μέλη εμπορικών συμμαχιών ή franchise δεν θα καταβάλλουν επίσης τον φόρο, παρά το γεγονός ότι ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών τους μπορεί να είναι συγκρίσιμος με εκείνον των μεγαλύτερων λιανοπωλητών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εφαρμογή αυτών των φοροαπαλλαγών θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο 7 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων να πληρώσουν τον φόρο - οι έξι από αυτές ανήκουν σε εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Και η μοναδική σλοβακική επιχείρηση λιανικής που «την πιάνει» ο φόρος θα εξαιρεί σημαντικό μέρος του τζίρου της. Συνοπτικά, η Κομισιόν εξετάζει τώρα εάν παρέχεται ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που απαλλάσσονται από τον φόρο και ως εκ τούτου συνεπάγεται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της Ε.Ε. Επίσης εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι το μέτρο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους καταναλωτές, ιδίως μέσω αύξησης των τιμών ή μείωσης των επιλογών του καταναλωτή στη σλοβακική λιανική. Όπως χαρακτηριστικά ανακοινώνεται από την Κομισιόν, «οι σχετικές φορολογικές απαλλαγές δεν δικαιολογούνται από τη λογική του σλοβακικού φορολογικού συστήματος, δηλαδή την αναδιανομή των κερδών των ομίλων λιανικής που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα, προς όφελος των γεωργών και των παραγωγών τροφίμων. Η Σλοβακία δεν έχει μέχρι σήμερα αποδείξει γιατί οι εταιρείες που απαλλάσσονται από τον φόρο βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τις εταιρείες που καταβάλλουν τον φόρο».

03 April 2019
Banner