Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

10 October 2016

Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο και του οποίου προεδρεύει η Σλοβάκα υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκαμπριέλα Ματίτσνα.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τις αλιευτικές δυνατότητες που διανοίγονται στη Βαλτική Θάλασσα το 2017. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την ετήσια διαβούλευση Ε.Ε.-Νορβηγίας, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της διμερούς αλιευτικής τους συμφωνίας, ενώ θα συζητήσουν και για την ετήσια σύνοδο της ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου 2016.

Στο πρόγραμμα ακολουθούν τα αγροτικά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης όπου η Κομισιόν θα παρουσιάσει την πρόταση Omnibus και πιο συγκεκριμένα τις επιπτώσεις της στους βασικούς κανονισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Οι αντιπροσωπείες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της αγοράς, τον τομέα της ζάχαρης και του χοίρειου κρέατος, και τον οικολογικό προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Κανονισμός Omnibus

Η πρόταση Omnibus που περιλαμβάνεται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, αφορά την απλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σειρά μέτρων που δημοσίευσε η Κομισιόν στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση της πολιτικής για τους αγρότες και ειδικότερα την ελάφρυνση του φόρτου για τους αγρότες και τις εθνικές αρχές.

Συγκεκριμένα, προτείνονται αλλαγές που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός Εργαλείου Σταθεροποίησης Εισοδήματος το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να σχεδιάζουν ειδικά και προσδιορισμένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα. Η πρόταση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κομισιόν, ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη να παρέχονται καλύτερα μέσα στήριξης των αγροτών σε περιόδους κρίσης της αγοράς, ενώ αντανακλά επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία δύο χρόνια συγκεκριμένοι αγροτικοί κλάδοι.

Περαιτέρω, οι προτάσεις αφορούν και την εισαγωγή απλούστερων κανόνων για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση των δημόσιων πόρων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Στον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευχέρεια κατά την εφαρμογή του ορισμού του «ενεργού αγρότη».

Η πρόταση της Κομισιόν απαιτεί τη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μπορεί να τεθεί σε ισχύ από την αρχή του 2018.

10 October 2016
Banner
Banner