Πάει… ΣτΕ και η υποχρεωτική εγγραφή στο ΑΡΤΕΜΙΣ, όσων επιχειρήσεων έχουν πάνω από ένα υποκαταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος

14 May 2018

Πάει… ΣτΕ και η υποχρεωτική εγγραφή στο ΑΡΤΕΜΙΣ, όσων επιχειρήσεων έχουν πάνω από ένα υποκαταστήματα λιανικής πώλησης κρέατος

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ πρέπει να εγγράφονται οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, αν διαθέτουν περισσότερα από ένα υποκαταστήματα. Η υποχρέωση προβλέπεται στην ΚΥΑ 1384/41923 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1127/28-03-2018), η οποία καθορίζει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση του κρέατος, καθώς και για την διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος – με τη διαφορά ότι σε εκείνη την ΚΥΑ την υποχρέωση εγγραφής στο ΑΡΤΕΜΙΣ είχαν οι επιχειρήσεις που διατηρούν τρία ή και περισσότερα υποκαταστήματα.

Η διόρθωση, που επιβάλλει την υποχρέωση αυτή σε όποια επιχείρηση διατηρεί περισσότερα από ένα υποκαταστήματα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1311/17-04-2018.

Έτσι, σύμφωνα με όσα ισχύουν μετά τις αλλαγές αυτές, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος «Αν διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης  της επιχείρησης».

Η διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων αυτών με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ. Οι προσαρμογές αυτές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 28 Ιουνίου 2018.

* Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση της ανωτέρω ΚΥΑ 1384/41923, αλλά και των διορθώσεων αυτής, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, όπως έχετε ήδη διαβάσει εδώ.

14 May 2018
Banner