Στήριξη 500 εκατ. € στις εταιρείες υπηρεσιών εστίασης

12 May 2021

Στήριξη 500 εκατ. € στις εταιρείες υπηρεσιών εστίασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,

Ελληνικό καθεστώς στήριξης ύψους €500 εκατ. για τη στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την έξαρση του κορωνοϊού ενέκρινε η Κομισιόν.

Όπως δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βέστεϊγιερ, «Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να βοηθήσει τις εταιρείες αυτές να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ που θα παρέχει στήριξη σε εταιρείες υπηρεσιών εστίασης, όπως εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων, υπηρεσίες παροχής ποτών και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, που πλήττονται από την έξαρση του κορωνοϊού. Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με κάθε επιχορήγηση να ανέρχεται σε ποσοστό έως και 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παράσχει στους δικαιούχους κεφάλαιο κίνησης για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους.

Επιπλέον, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση.

12 May 2021
Banner
Banner