Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οι προσφορές κάτω του κόστους στο κρέας και τα προβλήματα στο αιγοπρόβειο γάλα

15 November 2017

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οι προσφορές κάτω του κόστους στο κρέας και τα προβλήματα στο αιγοπρόβειο γάλα

Tο θέμα των εναρμονισμένων πρακτικών που διαπιστώνονται σε περιόδους αυξημένης ζήτησης κρέατος, όπως λ.χ. τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, έθεσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς κατά την παρέμβασή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο κ. Σατολιάς σημείωσε ότι υπάρχουν φαινόμενα που χρήζουν διερεύνησης απ’ την Επιτροπή, πολύ περισσότερο σε περιπτώσεις που οι τιμές είναι προκλητικά κάτω του κόστους. Η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλει στην άρση αυτών των πρακτικών, υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είχε κληθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων, ύστερα από τις συνεχιζόμενες καταγγελίες των τελευταίων εβδομάδων για την κατάσταση στον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος όσον αφορά τιμές, εισαγωγές και αθέμιτες πρακτικές.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ παρέστη στη διαδικασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού μαζί με τον υπό ίδρυση Κλαδικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό και διά του προέδρου της προχώρησε σε μια σειρά επισημάνσεις. Μίλησε για εισαγωγές τεραστίων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος, που όπως καταγγέλθηκε, το 2016 άγγιξαν τους 50.000 τόνους. «Αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια ζημιά που προξένησαν στον παραγωγικό και μεταποιητικό  μας τομέα, με ότι επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται για τα ΠΟΠ τυροκομικά προϊόντα μας», είπε ο κ. Σατολιάς και εξήγησε ότι η εισαγωγή φθηνού γάλακτος κυρίως από χώρες των Βαλκανίων, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την παρασκευή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων ελληνικής ταυτότητας, αποτελεί καθαρή κερδοσκοπία σε βάρος των κτηνοτρόφων και καραμπινάτη παραπλάνηση του καταναλωτή.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του αναφέρθηκε στις ενέργειες ορισμένων βιομηχανιών, οι οποίες αυθαιρετούν σε βάρος της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, οι οποίες επικαλούμενες τον ανταγωνισμό και την αθρόες εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος αποφασίζουν κατά καιρούς να μειώσουν τις ήδη συμφωνημένες τιμές με τους παραγωγούς, δημιουργώντας περιβάλλον στραγγαλισμού της κτηνοτροφικής κοινότητας, δεδομένου ότι αυτή «είναι αδύνατο να επαναδιαπραγματευτεί ή να συνεργασθεί, εν μέσω μάλιστα της γαλακτοκομικής περιόδου, με άλλη εταιρεία, με αποτέλεσμα να αποτελεί βορά των μονομερών αποφάσεων των βιομηχανιών».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι λίγες επιχειρήσεις στο χώρο που καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια –και πολλές φορές με τεράστιο οικονομικό κόστος– για την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστήριξε, έτσι, ότι στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού «θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη έμμεσης επιδότησης ανάλογη με αυτή για την παραγωγή βιοαερίου (άρθρο 5 του ν.3851/10 περιπτ. πίνακα ιδ & ιε), καθόσον και οι εργοστασιακές μονάδες παραγωγής πρωτεϊνών, συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντολογικού προβλήματος και μάλιστα με τον πλέον ενδεδειγμένο, από πλευράς τελικών ρύπων σε σχέση με το βιοαέριο (λάσπη και διοξείδιο), και επιπλέον επιστρέφουν στην διατροφική αλυσίδα μέσω των υφιστάμενων εργοστασίων, δημιουργώντας οικονομική υπεραξία και νέες θέσεις απασχόλησης».

Αθέμιτες παρεμβάσεις στη διαδικασία παραγωγής φέτας

Ορισμένες μονάδες, υπογράμμισε ο κ. Σατολιάς,  απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία κατά την οποία επεξεργάζονται το γάλα και τον ορό, με μεθόδους που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, για την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ ή άλλων τυριών ΠΟΠ. Είναι γνωστόν ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν υπερδιήθηση για το αιγοπρόβειο γάλα, ώστε να συμπυκνώνουν το γάλα και να συγκρατούν οροπρωτεΐνες στο γάλα ή/και να χρησιμοποιούν υπερδιήθηση για τον αιγοπρόβειο ορό  και σε συνδυασμό με ένα εξοπλισμό, να τροποποιούν τις πρωτεΐνες του ορού γάλακτος και να τις προσθέτουν στο γάλα πριν την τυροκόμηση, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης, λόγω του ότι οι οροπρωτεΐνες έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν υγρασία στο τελικό προϊόν.

«Πιστεύουμε ότι η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η διά νόμου απαγόρευση της ύπαρξης τέτοιου εξοπλισμού  σε εργοστάσια παραγωγής Φέτας ΠΟΠ και μάλιστα οπουδήποτε μέσα στο εργοστάσιο. Διαφορετικά ακόμα και σε μεμονωμένο χώρο να βρίσκονται ενδέχεται να διασωληνωθούν με διάφορους τρόπους (by bass) και να χρησιμοποιηθούν», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Διεπαγγελματική οργάνωση φέτας ΠΟΠ

Οι βασικές αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που προβλέπονται σε μια διεπαγγελματική οργάνωση Φέτας πρέπει αφενός, να διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό το προϊόν και αφετέρου αυτή να έχει τη βούληση αλλά και την δυνατότητα να συνδράμει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον έλεγχο σε συνεργασία με την πολιτεία και το ΥπΑΑΤ, διαφόρων εξωγενών  παρεμβάσεων (σφετερισμός ονομασίας κλπ), καθώς και παραποίησης της διαδικασίας παραγωγής και αλλοίωσης του ΠΟΠ χαρακτήρα, του προϊόντος.

Είναι αυτονόητο ότι στην διεπαγγελματική πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες ολιγοπωλίου, διότι ενυπάρχει πάντα ο κίνδυνος αλλοίωσης του προϊόντος και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Σατολιάς έθεσε ένα ξεκάθαρο ερώτημα: «Θα αφεθεί η διαδικασία και ο έλεγχος της διεπαγγελματικής να λειτουργήσει σε συνθήκες ολιγοπωλίου και εναρμονισμένων πρακτικών ή θα λειτουργήσει με την φιλοσοφία και πρακτική της πλειάδας των πρωταγωνιστριών τυροκομικών επιχειρήσεων που παράγουν κύρια και αποκλειστικά φέτα ΠΟΠ ;».

15 November 2017
Banner