Στη διαδικασία για νέο πλαίσιο αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμμετέχει η Διεπαγγελματική Πτηνοτροφίας

13 February 2020

Στη διαδικασία για νέο πλαίσιο αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμμετέχει η Διεπαγγελματική Πτηνοτροφίας

Στην Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε με πρωτοβουλία της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και με σκοπό να διατυπώσει προτάσεις τροποποίησης του Ν4056/2012 (αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) συμμετέχει ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδος - ΕΔΟΠ, Θάνος Αγγελάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΟΠ, «έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου 4056/2012 και η διαμόρφωση προτάσεων επίλυσής τους».

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

«Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς το έως σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο καθιστούσε ανέφικτη την αδειοδότηση υφιστάμενων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων υποσκελίζοντας τοιουτοτρόπως ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης πτηνοτροφίας», καταλήγει η ΕΔΟΠ.

13 February 2020
Banner