Στην αφετηρία τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για το 2017

17 January 2017

Στην αφετηρία τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για το 2017

Πρόσκληση για τα Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων (Κανονισμός ΕΚ 1144/2014) για το έτος 2017 απεύθυνε η αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.

Για το 2017 θα διατεθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ για τις προτάσεις προγραμμάτων από τα κράτη μέλη. Για τα «απλά» προγράμματα θα διατεθεί το ποσό των 85,5 εκατ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» 43 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 111 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν για τα προγράμματα που εγκρίθηκαν το 2016 (εδώ τα προγράμματα που εγκρίθηκαν το 2016).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί προγράμματα διάρκειας έως 3 ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80%, ενώ για την περίπτωση χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της Συνθήκης (η περίπτωση της Ελλάδας) η συμμετοχή ανέρχεται σε 75-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Κομισιόν, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους, και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 20ή Απριλίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκριμένου να παρουσιάσει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων, διοργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης» για τους ενδιαφερόμενους, στις 31 Ιανουαρίου 2017, στις Βρυξέλλες, σε μια εκδήλωση ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι προσκλήσεις για τα Προγράμματα, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το καθεστώς προώθησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.

H Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 - Απλά Προγράμματα, εδώ.

Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 — Πολυπρογράμματα, εδώ.

* Αρμόδια αρχή στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ. Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210.2124039 – 4008.4521

17 January 2017
Banner
Banner