Στη Βουλή το ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

25 November 2016

Στη Βουλή το ν/σ για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Μεσολάβησαν 3 μήνες από τη λήξη της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης του Αυγούστου, μέχρι να κατατεθεί τελικά χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο που ορίζει νέο θεσμικό πλαίσιο για το σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων, που προβλέπει για τη βιομηχανία τροφίμων και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το σύστημα της απλής γνωστοποίησης (αναρτήσεις του meatnews.gr εδώ και εδώ). Με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται να απαλειφθούν προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με τελικό στόχο, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εν γένει με ειδική έμφαση στη μεσαία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Πρακτικά, το νομοσχέδιο καταργεί αδειοδοτικές προϋποθέσεις που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες με διοικητικό κόστος και γραφειοκρατία, και εισάγει το εργαλείο της απλής γνωστοποίησης με την υποβολή των απολύτως απαραίτητων πληροφοριών, για την απλοποίηση των διατυπώσεων άσκησης των δραστηριοτήτων εκείνων που αξιολογείται ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημόσιου συμφέροντος.

Χωρίς να παρεμβαίνει σε διατάξεις της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας καθώς και σε διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το νομοσχέδιο έχει ως πεδίο εφαρμογής μια σειρά δραστηριοτήτων που ορίζονται (ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας - ΚΑΔ) σε ειδικό Παράρτημα και ξεκινούν από την εκτροφή κάθε είδους ζώων μέχρι την παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος.

Εννοιολογικά ορίζεται ότι:

-Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. [Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, φάκελο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα]

-Έγκριση είναι κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο. Προβλέπεται για τις περιπτώσεις που εμπερικλείουν ενδεχόμενους κινδύνους προσβολής του δημόσιου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης προβλέπεται και για τις περιπτώσεις λήξης των εργασιών της επιχείρησης, ενώ για τις περιπτώσεις έναρξης δραστηριότητας που υπόκεινται σε απλή γνωστοποίηση, οι έλεγχοι μετατοπίζονται μετά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εφόσον οι Κανονισμοί 853/2004, 183/2005, 1069/2009 ρυθμίζουν τους κανόνες υγιεινής για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών, ζωικών υποπροϊόντων και παραπροϊόντων, οι οποίες αποτελούν δραστηριότητες αυξημένου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, αυτές υπάγονται σε καθεστώς εκ των προτέρων έγκρισης.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ξεκινούν τη λειτουργία τους έπειτα από απλή γνωστοποίηση. Απαιτείται μόνο βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που διερευνά αν υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την άσκηση της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το θέμα της αδειοδότησης των κρεοπωλείων, η ΠΟΚΚ είχε καταθέσει στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης τις ενστάσεις της, ζητώντας να παραμείνει η διαδικασία ως έχει (δείτε σχετικά εδώ).

Για την εφαρμογή του ν/σ αναμένεται να ακολουθήσουν Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε.

25 November 2016
Banner
Banner