Στη Βουλή με ερώτηση οι όροι για την αναγγελία της απώλειας μη σταβλισμένου ζωικού κεφαλαίου

08 September 2016

Στη Βουλή με ερώτηση οι όροι για την αναγγελία της απώλειας μη σταβλισμένου ζωικού κεφαλαίου

Το ζήτημα της ευελιξίας ως προς της αναγγελία της ζημιάς του κτηνοτρόφου προς τον ΕΛΓΑ, αναδεικνύουν με ερώτησή τους 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδιαφέρον των βουλευτών στρέφεται γύρω από τους όρους αναγγελίας/δήλωσης ζημίας για μη σταβλισμένο ζωικό κεφάλαιο, αφού όπως σημειώνουν o Κανονισμός ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου που προβλέπει τις προθεσμίες αναγγελίας της ζημιάς από πλευράς του παραγωγού στον ΕΛΓΑ, δίνει προθεσμία για αναγγελία την ίδια ημέρα που προκύπτει η ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο ή την αμέσως επόμενη.

«Στην περίπτωση όμως μη σταβλισμένων ζώων, τα οποία αφήνονται ελεύθερα στην ύπαιθρο (γεγονός πολύ συνηθισμένο σε ιδιαίτερα ορεινές περιοχές), υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί ο παραγωγός να δηλώσει με ακρίβεια τη ζημιά, λόγω του ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τα ζώα στο στενό περιθώριο που δίνει ο Κανονισμός» αναφέρουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές συμπληρώνοντας ότι «Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς, εφόσον δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου έγκαιρα, ώστε να διαπιστώσουν την έλλειψη μέρους του και να εντοπίσουν πιθανούς λόγους αποζημίωσης, όπως ορίζονται στο αρ. 2 του Κανονισμού Αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ».

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εάν προτίθεται να προβεί σε ρυθμίσεις «που να επιτρέπουν μια μεγαλύτερη, λελογισμένη ευελιξία, με βάση την εμπειρία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, ως προς την αναγγελία της ζημιάς του κτηνοτρόφου προς τον ΕΛΓΑ».

08 September 2016
Banner
Banner