Στη Θεσσαλονίκη 3-5 Φεβρουαρίου 2017 το 5ο Συνέδριο Κρέατος

21 July 2016

Στη Θεσσαλονίκη 3-5 Φεβρουαρίου 2017 το 5ο Συνέδριο Κρέατος

Το 5ο Πανελλήνιο τριήμερο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017, στο πλαίσιο της Έκθεσης της Zootechnia και θα φιλοξενηθεί από την HELEXPO, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» - Αίθουσα Ολυμπιάς, με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

epikefalida

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

Επιστημονική Επιτροπή: Σ. Ραμαντάνης (Πρόεδρος), Θ. Αλεξανδρόπουλος, Ι. Αμβροσιάδης, Γ. Αμοιρίδης, Γ. Αρσένος, Β. Βοζίκης, Κ. Γενηγεώργης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Γ. Ζέρβας, Κ. Κουτσουμανής, Λ. Λεοντίδης, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρμπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Η. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαϊωάννου, Χρ. Παπαδοπούλου, Α. Ράντσιος, Ν. Σούλτος, Κ. Τερψίδης, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. Φωτόπουλος.

Υποβολή εργασιών: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, έκταση περίπου 300 λέξεων) με πλήρη στοιχεία του εισηγητή (ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meatnews.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: Μυρτώ Κατερίνη, τηλ. 210 8210028.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 1 Δεκεμβρίου 2016.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης για την αποδοχή των περιλήψεων των εργασιών: 10 Δεκεμβρίου 2016.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρων εργασιών: 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 30 € (φοιτητές: 15 €) και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, τόμο πλήρων πρακτικών, έντυπο υλικό, βεβαίωση συμμετοχής, coffee breaks.

Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.synedriokreatos2017.gr

 

AIGIDES

21 July 2016
Banner