Στη Διαύγεια η Απόφαση με τις συνδεδεμένες για τα αιγοπρόβατα

23 July 2016

Στη Διαύγεια η Απόφαση με τις συνδεδεμένες για τα αιγοπρόβατα

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια η Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο αίγειο και στο πρόβειο κρέας. Η Απόφαση καθορίζει το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ως ακολούθως:

Δράση 1: 7,64 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05- 2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.

Δράση 2: 5,00 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05- 2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Με άλλη Απόφαση, που επίσης αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, ορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης για τους κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα, στα 196 ευρώ ανά Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) και στα 29 ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα.

Οι κτηνοτρόφοι βέβαια δεν ξέρουν ακόμη πότε θα πληρωθούν και η αγωνία παρατείνεται, καθώς οι «διαρροές» των προηγούμενων ημερών θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την καταβολή των ποσών… χθες Παρασκευή. Η Παρασκευή πέρασε και τώρα η ελπίδα είναι ότι οι πληρωμές θα γίνουν στις αρχές της εβδομάδας. Υπομονή λοιπόν…

23 July 2016
Banner