Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ με το Πανεπιστήμιο Αθήνας για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρησης

17 September 2018

Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ με το Πανεπιστήμιο Αθήνας για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρησης

Story Highlights

  • Τα ExecutivePrograms του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φέρνoυν νέα δεδομένα στις επιχειρήσεις
  • Σημαντικά οφέλη μέσω του πρωτοποριακού Executive Program για όσους θέλουν να αναπτύξουν μια καινούρια δραστηριότητα

Related Articles

Διαπιστώνοντας πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών επλήγησαν από την οικονομική κρίση, τα ExecutivePrograms του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποφάσισαν να συμβάλουν στην επαναφορά της αποτελεσματικότητας και καρποφόρας αξίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με γνώμονα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αφού συνεισφέρουν στο μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, τα Εργαστήρια Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του ΕΚΠΑ και το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επενδύοντας στη γνώση.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, τα ExecutivePrograms του ΕΚΠΑ προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Νέα Επιχειρηματικότητα». Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και σε υποψήφιους επιχειρηματίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σε χρόνο και χρήμα του σύγχρονου Έλληνα, το νέο πρόγραμμα οργανώθηκε με τρόπο που να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους, και να εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος λαμβάνουν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ.

Η Χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η Διαχείριση ταμειακών ροών, τα Λογιστικά ‐ Φορολογικά θέματα, η Κοστολόγηση – Τιμολογιακή πολιτική καθώς και ένα ειδικό μάρκετινγκ για την προώθηση της επιχείρησης με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες είναι μερικά από τα βασικά θέματα που ερευνούν τα Executive Programs μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Νέα Επιχειρηματικότητα» αλλά και των σχετικών με αυτό το πρόγραμμα επιμέρους προγραμμάτων.

Τα προγράμματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ με έκπτωση 33% επωφελούνται τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ.

17 September 2018
Banner
Banner
Banner