Συνέλευση για εκλογές στο σωματείο κρεοπωλών Λάρισας

10 July 2020

Συνέλευση για εκλογές στο σωματείο κρεοπωλών Λάρισας

Όπως ανακοινώνει η Συντεχνία Κρεοπωλών Ν. Λάρισας, στις 14/7/20 στις 6.00 μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας θα πραγματοποιηθεί η 3η επαναληπτική Γενική Συνέλευση με θέματα της Συντεχνίας και εκλογές νέου Δ.Σ. και αντιπροσώπων.

10 July 2020
Banner
Banner