Σημαντική συμβολή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες

14 October 2020

Σημαντική συμβολή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Παρόλο που όλο και περισσότεροι πολίτες της Ευρ. Ένωσης πιστεύουν ότι η γεωργία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής (από 29% το 2010, στο 42% το 2020), στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι η γεωργία έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν το 55% των πολιτών, έναντι ποσοστού 46% που ήταν το 2010.

Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της τελευταίας πανευρωπαϊκής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη Γεωργία και την κοινή Γεωργική Πολιτική.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική - ΚΓΠ (αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017) και πιστεύουν ότι η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους γεωργούς (76%, αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017).

Επιπλέον, οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν όμοιες με τα πορίσματα της έρευνας του 2017. Το 62% πιστεύει ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας, ποσοστό ίδιο με του 2017. Ένας αυξημένος αριθμός Ευρωπαίων πιστεύει ότι η Ε.Ε. εκπληρώνει τον ρόλο της όσον αφορά τους βασικούς στόχους της ΚΓΠ.

Σε σύγκριση με το 2017, όλοι οι τομείς, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό των πολιτών που γνωρίζουν το λογότυπο της βιολογικής γεωργίας έχει αυξηθεί κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2017 και πλέον διαμορφώνεται στο 56 %.

Η έρευνα διεξήχθη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020 με τη συμμετοχή πάνω από 27.200 ατόμων σε 27 κράτη μέλη, ενώ η πλήρης έκθεση σχετικά με την έρευνα θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο.

14 October 2020
Banner
Banner