Σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 διαπίστωσε η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης

17 December 2018

Σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 διαπίστωσε η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, Υπουργείων, Υπηρεσιών καθώς και Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος και στην οποία καταγράφηκε η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί με την συμπλήρωση τριών ετών από την έγκρισή του.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος και απεύθυνε χαιρετισμό, κατά τον οποίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις πολύ καλές επιδόσεις του ΠΑΑ, όχι μόνο με όρους απορρόφησης αλλά και ουσιαστικής συμβολής του στην ανάταξη και ανασυγκρότηση της χώρας,  καθώς επίσης και στα βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου. Επιπλέον ο κ. Αραχωβίτης ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του Προγράμματος, όπως της Βιολογικής Γεωργίας και των Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, Χ. Κασίμης στην ομιλία του αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόοδο του Προγράμματος, τόσο σε επίπεδο προκηρύξεων όσο και πληρωμών – απορρόφησης των πόρων, καθώς και στις προκλήσεις εφαρμογής του τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, παρουσίασε τα στοιχεία υλοποίησης του ΠΑΑ που καταδεικνύουν την σημαντική πρόοδό του καθώς στα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του περισσότερα από 4,8 δις € έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 85% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πληρωμές του ΠΑΑ, οι οποίες αναμένεται μέχρι το τέλος του 2018 να υπερβούν τα 2 δις €, πόροι που αντιστοιχούν σε απορρόφηση ενωσιακής συμμετοχής της τάξης άνω του 40% και οι οποίοι κατευθύνονται στη αγροτική οικονομία και τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Η πολύ καλή πορεία των πληρωμών καθιστά το ελληνικό ΠΑΑ ανάμεσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με την μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού πληρωμών τους και με απορρόφηση πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα την κάλυψη από το τρέχον κιόλας έτος, του στόχου του κανόνα ν+3 για το επόμενο έτος, 2019, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ΠΑΑ είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, με αυτές τις επιδόσεις, το ΠΑΑ θα εκπληρώσει τους στόχους του πλαισίου επίδοσης στο τέλος του 2018, και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τους πόρους ύψους 253 εκ. € από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ε.Ε. και έχει ήδη ενσωματώσει στον προγραμματισμό του, στη βάση των πρώτων αποτελεσμάτων υλοποίησης των ΠΑΑ των 28 κρατών μελών, μια επιτυχία πολύ σημαντική αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που κάτι τέτοιο επετεύχθη.

Τα σημαντικά αποτελέσματα της υλοποίησης του ΠΑΑ στα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του επεσήμαναν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. Alexander Bartovic όσο και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το συντονισμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ι. Φίρμπας.

Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της ενημερώθηκαν, μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ, τον μελλοντικό προγραμματισμό προσκλήσεων, την πρόοδο της εφαρμογής χρηματοδοτικών εργαλείων, τις ενέργειες δικτύωσης και δημοσιότητας του προγράμματος, καθώς και σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ως προς την Πρόταση Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027.

17 December 2018
Banner