Σημαντικές ποσότητες προϊόντων στο Χαμόγελο του Παιδιού από τον ΟΚΑΑ

03 August 2021

Σημαντικές ποσότητες προϊόντων στο Χαμόγελο του Παιδιού από τον ΟΚΑΑ

Σημαντική ποσότητα προϊόντων διακινήθηκε μέσω της τράπεζας ειδών που παραχωρεί ο ΟΚΑΑ στο "Χαμόγελο του Παιδιού".

O Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, στα πλαίσια Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, αναπτύσσει δράσεις με αλληλέγγυο σκοπό, βοηθώντας τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χώρας μας. 

Από το 2015 ο ΟΚΑΑ παρέχει στον Οργανισμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ειδικό χώρο-Τράπεζα Ειδών- εντός των εγκαταστάσεων της Κρεαταγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, για την αποθήκευση, συντήρηση και  διαλογή τροφίμων, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στα Σπίτια του Χαμόγελου, σε Φορείς και σε οικογένειες με προβλήματα διαβίωσης (πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές, άνεργοι γονείς).

Για το Α’ 6μηνο του 2021 μέσα από την Τράπεζα Ειδών διακινήθηκαν τα εξής είδη και ποσότητες:

  • 52.350 κιλά οπωροκηπευτικών
  • 1.145 κιλά αλιευμάτων
  • 2.530 κιλά κρέατος

Κοινός στόχος είναι η κάλυψη συντήρησης των αγαθών διατροφής που αφορούν στο σύνολο των 14 Σπιτιών καθώς και των 11 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας με προβλήματα Διαβίωσης, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά.

03 August 2021
Banner
Banner