ΣΕΚ για ελληνοποιήσεις: Η εφαρμογή θα κρίνει την επιτυχία του νέου νόμου του ΥΠΑΑΤ

11 June 2020

ΣΕΚ για ελληνοποιήσεις: Η εφαρμογή θα κρίνει την επιτυχία του νέου νόμου του ΥΠΑΑΤ

Στην πράξη θα πρέπει να κριθεί η επιτυχία των στόχων που θέτει ο νέος νόμος 4691/2020 που υπερψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες από τα περισσότερα κόμματα στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Νόμος έλυνε επιμέρους ζητήματα που αφορούσαν τις διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όμως κατελάμβανε και μια σειρά κρίσιμων πεδίων, από τις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων, μέχρι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Ιδιαίτερα η αυστηροποίηση των ποινών για ελληνοποιήσεις φαίνεται να ικανοποίησε τους κτηνοτρόφους της χώρας που έβλεπαν επί χρόνια να λαμβάνονται μέτρα που αποδεικνύονταν «αδύναμα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα». Είναι χαρακτηριστικό ότι με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας – ΣΕΚ σημειώνει ότι «Με τον τελευταίο νόμο θεωρούμε ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως επίμονα ζητούσαμε, για παράδειγμα πολύ αυστηρές κυρώσεις σε όσους “ελληνοποιούν”. Όμως η επιτυχία του νόμου και όσων προβλέπει θα κριθεί στην πράξη. Στους πραγματικούς ελέγχους στις βιομηχανίες – τυροκομεία παραγωγής, στον έλεγχο των εισαγόμενων, στον αυστηρό έλεγχο στους χώρους εστίασης, ακόμα και σε όσα προϊόντα (π.χ. Φέτα) εξάγονταιστις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Εφόσον χρειαστεί θα πρέπει  να παρθούν και πρόσθετα μέτρα, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και ιδιαίτερα στην επιβολή και είσπραξη των προστίμων».

Για τις άλλες πρόνοιες του νέου νόμου ο ΣΕΚ επισημαίνει:

«Όσον αφορά την παράταση των αδειοδοτήσεων σταυλικών εγκαταστάσεων, έως τέλος του 2020, είναι μια μακρόχρονη και πονεμένη ιστορία και πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Χιλιάδες συνάδελφοι δεν έχουν άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, λόγω των ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί χρόνια τώρα (σαν να είναι βιομηχανίες) με αποτέλεσμα να είναι στον αέρα, να μην μπορούν να παράγουν νόμιμα, να μην μπορούν να εκσυγχρονίσουν  και να αναπτύξουν  τις εκμεταλλεύσεις τους.

Είναι θετικό ότι δόθηκε η παράταση αλλά πρέπει να εργαστούμε ενωτικά (μετέχει ο ΣΕΚ στην επιτροπή διαβούλευσης) προς την κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης του κρίσιμου διαχρονικού αυτού προβλήματος για τους κτηνοτρόφους.

Για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θέση του ΣΕΚ είναι η άμεση σύνταξή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφουςκαι η αξιοποίηση όλων των βοσκοτόπων με μακροχρόνια απόδοσή τους για κτηνοτροφική χρήση. Οι κτηνοτρόφοι  αρκετά ήδη χρόνια καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων στις Περιφέρειες και θα πρέπει να σταματήσει η επιβάρυνση αυτή. Η τελική απόφαση βέβαια είναι στα χέρια της  Κυβέρνησης».

Όπως έχει δηλωθεί κατά καιρούς από τα κλαδικά όργανα των κτηνοτρόφων, ο κατάλογος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είναι μεγάλος και επί αυτού είναι απαραίτητο ένα συνολικό σχέδιο ανάταξης. «Ο ΣΕΚ έχει προτείνει σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας και έχει καλέσει τον υπουργό κ. Βορίδη να θεσμοθετήσει Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή των πανελλαδικών κτηνοτροφικών φορέων ώστε να εργαστούμε για τη δημιουργία Εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της κτηνοτροφίας της χώρας μας» σημειώνει χαρακτηριστικά κλείνοντας την ανακοίνωσή του ο ΣΕΚ.

11 June 2020
Banner