ΣΕΚ: Προτείνει άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής

05 April 2022

ΣΕΚ: Προτείνει άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής

Στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών απευθύνεται ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας μετά τη σχετική απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. σε πρόσφατη συνεδρίασή του, με σκοπό να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα λήψης άµεσων µέτρων για την κτηνοτροφία.

Ο ΣΕΚ μια μάλιστα για την ανάγκη αντιμετώπισης «της επερχόµενης καταστροφής, εξαιτίας της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής».

Απευθυνόμενος στα δύο Υπουργεία, ο Σύνδεσμος επαναφέρει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής (Ζωοτροφές, Ενέργεια, Αναλώσιµα κλπ.) και αναφέρεται στην καταβολή άµεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς:

  • 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
  • 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκµεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το 2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριµένα τυροκοµεία, 2.500 κιλά για τις αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκµεταλλεύσεις δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθµό αρνο-κάτσικων για σφαγή.
  • Για την χοιροτροφία, που πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί µεγάλη πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον των 12 εκατ που ήδη έχουν δοθεί:
    • 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έµειναν χωρίς ενίσχυση
    • 70 ευρώ ανά χοιροµητέρα
  • Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρµογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

«Η λήψη αντίστοιχων µε τις προτάσεις µας, µέτρων αντιµετώπισης του κόστους στην Ισπανία, δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούµε», υπογραμμίζει ο ΣΕΚ και επισημαίνει ότιτο 2% στο τζίρο της προηγούµενης χρονιάς, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο 10%, προκειµένου να αντιµετωπισθεί, έστω προσωρινά, η αύξηση του κόστους των εισροών (ζωοτροφές, ενέργεια, ανταλλακτικά κλπ).

Και καταλήγει ο Σύνδεσμος:

«Στη συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆Σ του ΣΕΚ, κρίνεται από όλους ως πολύ σηµαντική, η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ των εκροών των παραγωγών (γάλα και κρέας) στο 6%. Θα αποτελούσε µεγάλο ανασταλτικό παράγοντα της οικονοµικής συµπίεσης των παραγωγών, ευνοώντας παράλληλα την κατανάλωση.

Τέλος όπως έχουµε επισηµάνει, απαιτείται άµεση ρύθµιση των κτηνοτροφικών χρεών προς τις Τράπεζες γιατί η λήψη εξώδικων και το κλείσιµο λογαριασµών των παραγωγών, ούτε τις ίδιες τις Τράπεζες εξυπηρετεί, ούτε πολύ περισσότερο τους παραγωγούς που στο περιβάλλον που ζούµε, οδηγούνται σε καταστροφή “δια της ασφυξίας”».

05 April 2022
Banner
Banner