ΣΕΚ: Έως 84 εκατ. ευρώ οι απώλειες των αιγοπροβατοτρόφων το δίμηνο της πανδημίας

05 May 2020

ΣΕΚ: Έως 84 εκατ. ευρώ οι απώλειες των αιγοπροβατοτρόφων το δίμηνο της πανδημίας

Με ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα που υποβάλλει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) δείχνει ότι οι απώλειες των παραγωγών κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 έφτασαν σε υψηλά επίπεδα, περίπου στα 75-85 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΕΚ θεωρεί την εξέλιξη αυτή ένα σημαντικό πλήγμα και εξηγεί ότι «Οι αιγοπροβατοτρόφοι την περίοδο του Πάσχα πούλησαν φθηνά, πολύ κάτω του κόστους εκτροφής ή κράτησαν αρνιά και κατσίκια απούλητα στο στάβλο, αυξάνοντας όμως έτσι το κόστος διατροφής. Οι τιμές παραγωγού κατρακύλησαν και τα περισσότερα αρνιά και κατσίκια πουλήθηκαν 3,80 ευρώ/ το κιλό σφάγιο, έναντι 5,80 ευρώ, κατά μέσο όρο, που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο».

Την ίδια στιγμή όμως, το σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η οποία επιτείνεται από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις αναφορές του ΣΕΚ:

«Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και για τη χοιροτροφία αφού το χοίρειο κρέας και ιδιαίτερα του μαύρου χοίρου, προορίζεται κύρια για τη μαζική εστίαση, που έχει κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι τιμές παραγωγού διαμορφώθηκαν από 1,10 έως 1,20 ευρώ/ ζων βάρος, έναντι 1,50 – 1,65 ευρώ/ ζων βάρος, δηλαδή με απώλεια 40-50 ευρώ ανά πωλούμενο χοίρο. Επιπλέον η χοιροτροφία δεν ενισχύεται από κανένα μέτρο των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Στην πτηνοτροφία το 30-40% του κρέατος κοτόπουλου που προορίζεται για τη μαζική εστίαση οδηγήθηκε σε κατάψυξη με τιμές πώλησης μειωμένες κατά 40%. Υπενθυμίζεται ότι οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί δεν ενισχύονται από κανένα μέτρο των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Στην αγελαδοτροφία, η οποία βρίσκεται στα όρια του κόστους παραγωγής, η τιμή παραγωγού στο αγελαδινό γάλα, μειώθηκε έως 1 λεπτό/κιλό το τελευταίο διάστημα.

Στη βοοτροφία και ιδιαίτερα στις εκτροφές σπάνιων φυλών που το κρέας προορίζεται κύρια για τη μαζική εστίαση, που έχει κλείσει εδώ και δύο μήνες λόγω της πανδημίας COVID-19, η κατάσταση είναι επίσης πολύ δύσκολη. Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το βόειο κρέας είναι εισαγόμενο κατά 85%».

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΚ ζητά άμεσα μέτρα προστασίας για τους αιγοπροβατοτρόφους αλλά και το σύνολο των κτηνο-πτηνοτρόφων. Συγκεκριμένα:

«α) για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων:

Να δοθεί αποζημίωση, ανά θηλυκό αιγοπρόβατο, άνω του έτους, σε εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 30 αιγοπρόβατα (σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019) που έχουν παραδώσει το ελάχιστο 100 κιλά γάλα ανά εκμετάλλευση, την περίοδο από Σεπτέμβριο 2019 έως τον Απρίλιο του 2020.

Στους δικαιούχους αποζημίωσης θα συμπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας της παράδοσης γάλακτος ανά εκμετάλλευσηείναι δίκαιο και φερέγγυο και γι' αυτό εξάλλου τα κράτη μέλη, όπως η χώρα μας, με αποφάσεις χρησιμοποιούν το κριτήριο αυτό για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας αλλά και για τη χορήγηση ενισχύσεων, όπως η ενίσχυση de minimis που δόθηκε το 2018 στους αιγοπροβατοτρόφους.

Για όσους αιγοπροβατοτρόφους δεν παρέδωσαν γάλα η αποζημίωση να δοθεί ανά θηλυκό αιγοπρόβατο άνω του έτους, σε εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 30 αιγοπρόβατα (σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019) που οδήγησαν σε σφαγή τουλάχιστον 15 αμνοερίφια, βάσει τιμολογίου, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2020.

β) Ένταξη στα μέτρα αναστολής πληρωμής των υποχρεώσεων

Ένταξη όλων των κτηνοτρόφων –πτηνοτρόφων στις πληττόμενες επιχειρήσεις και παραγωγούς, ώστε να συμπεριληφθούν στα μέτρα αναστολής πληρωμής των υποχρεώσεων (φορολογικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές).

γ) Νομοθέτηση προστασίας πρώτης κατοικίας και σταβλικών εγκαταστάσεων αγροτοπτηνοτρόφων.

δ) Κατάργηση του πρόσθετου φόρου ΕΝΦΙΑ στις σταβλικές εγκαταστάσεις»

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας υπενθυμίζει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι έχει υποβάλει Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης της Κτηνοτροφίας, για το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. «Έχουμε προτείνει για το σκοπό αυτό τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο ΥπΑΑΤ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Πανελλήνιων Οργανώσεων των Κτηνοτρόφων» αναφέρει μάλιστα ο ΣΕΚ.

Πώς υπολογίζει ο ΣΕΚ τις απώλειες εισοδήματος των αιγοπροβατοτρόφων

Όπως διαπιστώνει ο ΣΕΚ , το άμεσο κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων διαμορφώνεται στα 5,8 – 6,20 € το κιλό (χωρίς τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους παραγωγής της μονάδας για την εκτροφή τους). Η τιμή πώλησης των αμνοεριφίων τις προηγούμενες χρονιές κάλυπτε ουσιαστικά το κόστος εκτροφής, λέει ο Σύνδεσμος, ενώ το Πάσχα του 2020 οι απώλειες των παραγωγών λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού ήταν 2 έως 2,4 €/ το κιλό για 3,5 έως 4 εκ. αμνοερίφια.

Αναλυτικά, στο υπόμνημα τεκμηρίωσης για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, ο ΣΕΚ εξηγεί:

α) Βασικές παραδοχές για τη αλυσίδα αξίας του κρέατος αμνοεριφίων

1. Δηλώσεις ΟΣΔΕ αιγοπροβάτων 2019: 14.400.000 περίπου αιγοπρόβατα

2. Ετήσιος Κύκλος γεννήσεων αμνοεριφίων: από Αύγουστο έως Μάιο της επόμενης χρονιάς γεννιέται το 85-95%.

3. Παράδοση γάλακτος: Από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο (το 90%)

β) Υπολογισμός συνολικής προσφοράς αμνοεριφίων

Γεννούν κατά προσέγγιση 8.000.000 - 9.000.000 αιγοπρόβατα.

Ο αριθμός αμνοεριφίων που επιβιώνουν είναι περίπου 7.000.000

Από αυτά:

1. Για αυτοκατανάλωση, δωρεές : 350.000 αμνοερίφια

2. Γενικά κατανάλωση εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα: 500.000 αμνοερίφια

3. Κατανάλωση τα Χριστούγεννα: 1.100.000 έως 1.300.000 αμνοερίφια

4. Ζώα αναπαραγωγής (αμνάδες-κατσικάδες): 900.000-1.000.000

5. Απομένουν για την περίοδο Ιανουάριο –Μάιο:3.850.000- 4.150.000 αμνοερίφια

6. Το βάρος των αρνιών –κατσικιών είναι 12 κιλά κατά Μ.Ο (Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα 11 κιλά)

7. Το άμεσο κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων είναι: 5,8 – 6,20 € το κιλό ( χωρίς τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους παραγωγής της μονάδας για την εκτροφή τους)

8. Τιμές πώλησης από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2020: 3,8 €το κιλό κατά Μ.Ο.

9. Τιμές πώλησης τα Χριστούγεννα 2019 5,8 € το κιλό κατά Μ.Ο.

10. Άμεσο κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων: 5,8 – 6,20 € το κιλό

Απώλειες παραγωγών την περίοδο επίδρασης του Κορονοϊού: 2 έως 2,4 €/ το κιλό

για 3,5 έως 4 εκ. αμνοερίφια.

Κατά συνέπεια οι υπολογισμοί απωλειών :

- 3.500.000 αμνοερίφια επί 12 κιλά = 42.000.000 κιλάκρέας

- 4 000.000 αμνοερίφια επί 11 κιλά = 44. 000.000 κιλά κρέας

- 42.000.000 κιλά κρέας επί 2 € το κιλό (απώλεια) = 84.000.000 €

- ή 44.000.000 κιλά κρέας επί 1,7€ κιλό (απώλεια) = 74.800.000 €

Όλα αυτά μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΕΚ, ήρθαν να προστεθούν στην αιγοπροβατοτροφία η οποία βρισκόταν ήδη σε σοβαρό κίνδυνο:

«• Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος μειώθηκε το 2019 σε σύγκριση με το 2018 πάνω από 40.000 τόνους.

• Η πολύ μικρή αύξηση της τιμής παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος το 2020 ( 3-5 λεπτά/κιλό) δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα 200 εκατ. € περίπου που αφαιρέθηκαν από τους αιγοπροβατοτρόφους, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης της τιμής παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος, τα έτη 2017-2018-2019 (έως και 20 λεπτά/κιλό).

• Πολλοί κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα αφού όχι μόνο δεν έχουν έστω ένα ελάχιστο κέρδος αλλά μπαίνουν και μέσα αδυνατώντας να συνεχίσουν την παραγωγή. Τονίζεται ότι 100.000 και πλέον κτηνοτρόφοι συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και ενδυνάμωση της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας».

05 May 2020
Banner
Banner