ΣΕΚ: 14 τομείς άμεσης προτεραιότητας για ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

06 September 2017

ΣΕΚ: 14 τομείς άμεσης προτεραιότητας για ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Πολυσέλιδο υπόμνημα με τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας απέστειλε στον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). Το υπόμνημα έχει αποσταλεί επίσης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου και στους αρχηγούς των κομμάτων.

Το Υπόμνημα του ΣΕΚ περιλαμβάνει θέματα που ξεκινούν από τον ΕΝΦΙΑ και τον ακατάσχετο λογαριασμό 10.000 ευρώ για κτηνοτρόφους, και φτάνουν μέχρι την ειδική ρύθμιση των κτηνοτροφικών δανείων, τη δημιουργία νέας Αγροτικής Τράπεζας, και την ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Γενετικής Βελτίωσης. Δεν παραλείπει τέλος να θέσει το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά, όπως και της υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή.

Ακολουθεί το Υπόμνημα του ΣΕΚ:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας – πτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική οικονομία και τη συνολικότερη οικονομία της χώρας παράγοντας τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και βιολογικής αξίας, συμβάλλοντας σημαντικά στο εθνικό προϊόν της χώρας, στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

Με την κτηνοτροφία απασχολούνται περίπου 500.000 άτομα στη χώρα μας και χιλιάδες επιχειρήσεις, κύρια μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική παραγωγή. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι η κτηνοτροφία απορροφά το 1/3 της φυτικής παραγωγής και μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την ελληνική γεωργία.

Παρότι η κτηνοτροφία αποτελεί «τη βαριά βιομηχανία της χώρας» είναι κλάδος που έχει πληγεί βαθιά τα χρόνια των μνημονίων και δοκιμάζεται από πρωτοφανή κρίση που απειλεί πλέον αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας.

Για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας απαιτούνται μέτρα άμεσης προτεραιότητας, πέραν των άλλων μέτρων που περιγράφονται στο "Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της κτηνοτροφίας" του ΣΕΚ, ως ακολούθως:

ΕΝΦΙΑ: Στο ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α), άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται ότι " για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με κλιμάκια και συντελεστές". Στους κτηνοτρόφους, ωστόσο, προσδιορίζονται πολύ μεγάλες αξίες στα κτηνοτροφικά κτίσματα, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε «παλάτια» που ξεπερνούν το ύψος των 200.000 € και έτσι υπόκεινται σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπερδιπλασιάζει την επιβάρυνση.

Προκειμένου να μην συνεχιστεί για μια ακόμη χρονιά η κατάφορη αδικία εις βάρος των πτηνοκτηνοτρόφων ζητάμε απαλλαγή των παραγωγικών μας ακίνητων (στάβλοι, αποθήκες) από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ και ιδιαίτερα του συμπληρωματικού φόρου.

Συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος: Στην κατεύθυνση της επιβίωσης και ενίσχυσης του κλάδου επιβάλλεται άμεσα η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος με επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης στο 5% - 8% για τη ζωική παραγωγή, όπως ίσχυε πριν.

Ακατάσχετος λογαριασμός: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι αγρότες δικαιούνται έναν ατομικό ακατάσχετο λογαριασμό, ύψους 1.250 ευρώ. Η κτηνοτροφία όμως διαφοροποιείται από κάθε άλλη αγροτική εργασία καθώς έχει να κάνει με ζωντανούς οργανισμούς που απαιτούν συνεχή φροντίδα κάθε ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, που μεταφράζεται από ζωοτροφή, μέχρι φάρμακα. Μόνο οι ζωοτροφές συμμετέχουν κατά 60-65% στη διαμόρφωση του κόστους εκτροφής που σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι-πτηνοτρόφοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ομαλή λειτουργία των μονάδων τους και την απαιτούμενη ρευστότητα για την αγορά των ζωοτροφών αλλά και των λοιπών εισροών. Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει ειδικά για την κτηνοτροφία-πτηνοτροφία να θεσμοθετηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός ύψους 10.000 €.

Ειδική ρύθμιση των κτηνοτροφικών-πτηνοτροφικών–αγροτικών οφειλών: Οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι είναι υπερχρεωμένοι, δεν έχουν εισόδημα για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία να επιβιώσει και να επενδύσει, να προχωρήσει η πολιτεία σε Ειδική ρύθμιση των κτηνοτροφικών-πτηνοτροφικών δανείων (εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο καθώς και άλλων κόκκινων δανείων) για τα οποία ο ΣΕΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις.

Χρηματοδότηση – ρευστότητα: Το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το οποίο έχει επιδεινωθεί με την κρίση αποθαρρύνει κάθε επενδυτική προσπάθεια. Χρειάζεται συνεπώς η δημιουργία εργαλείου χρηματοδότησης των αγροτών και κτηνοτρόφων ή Τράπεζα ειδικού σκοπού(νέα Αγροτική Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό επιτόκιο, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη.

Έλεγχοι για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις": Να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις" εισαγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα, γαλακτοκομικά, κρέας, μέλι) και να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Να υπάρξει αυστηρή τήρηση των προτύπων παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. Φέτα ΠΟΠ, άλλα τυριά ΠΟΠ κ.ά.).

Βοσκότοποι - σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης: Για να υπάρξει μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση στο θέμα αυτό, προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και του κλάδου. Πέραν βέβαια των επιλέξιμων βοσκοτόπων που διασφαλίζουν τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να δοθούν στους κτηνοτρόφους και επιπλέον βοσκότοποι με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη μετατροπή χιλιάδων αγροτικών στρεμμάτων σε δασικές εκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας γαιών και κοινοτικών επιδοτήσεων και μάλιστα τριετίας. Είναι απαραίτητο να δοθεί εύλογος χρόνος, ώστε να βρεθεί λύση σε όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να αποκατασταθούν τα λάθη και οι αδικίες.

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου - Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ: Τα έσοδα του ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική εισφορά (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου είναι σήμερα περίπου 16 εκ. € ενώ οι δαπάνες του Οργανισμού για την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου ανέρχονται σε περίπου 8 εκ. €, δηλαδή 50% των καταβαλλόμενων εισφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα και δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης των κτηνοτρόφων ζητάμε:
• Μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς για το ζωικό κεφάλαιο κατά 25%.
• Τροποποίηση του κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου έτσι ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά και άλλοι κίνδυνοι, όπως οι ζημιές από αγριόχοιρους ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR καθώς και κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Για στήριξή των νέων αγροτών - κτηνοτρόφων είναι απαραίτητο:
• Να δοθούν ισχυρά κίνητρα σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ζωική παραγωγή με απαλλαγή από κάθε φορολόγηση και καταβολή ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα πέντε χρόνια.
• Να απλουστευτούν οι διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα και να ενισχυθούν για επενδύσεις σύγχρονων κτιριακών κατασκευών και υποδομών προσαρμοσμένες στα εδαφοκλιματολογικά δεδομένα της χώρας.

Απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα (ΠΑΑ 2014-2020, επενδυτικός νόμος κ.ά.). Η εμπειρία μας από την εφαρμογή προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ανέδειξε την αναγκαιότητα ουσιαστικής και σε πρακτικό επίπεδο απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στα επενδυτικά μέτρα.

Νέα ΚΑΠ μετά το 2020: Είναι απαραίτητο, ενόψει της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει για την ΚΑΠ μετά το 2020 να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και δη ποιοτικά, να αυξηθεί το ποσοστό των συνδεδεμένων ενισχύσεων, να δοθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους αγρότες κ.ά.

Εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης: Οι Εγχώριοι Γενετικοί Πόροι των Αγροτικών Ζώων (ΖΓΠ) έχουν στρατηγική σημασία για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, γιατί μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, κατάλληλων για μία αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία και κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο αυτό η διατήρηση ενός σημαντικού εγχώριου γενετικού αποθέματος, αποτελεί εγγύηση για τη βιωσιμότητα του παραγωγικού μας τομέα.

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις προηγμένες κτηνοτροφικά χώρες, για τη διαχείριση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων. Στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με τις οργανώσεις των παραγωγών που διατηρούν τις αυτόχθονες φυλές, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Πανεπιστήμια.

Ο ΣΕΚ έχει έτοιμο σχέδιο για μια ολοκληρωμένη Οργανωτική Δομή της Γενετικής Βελτίωσης με Εθνικό Πρόγραμμα Διατήρησης, Βελτίωσης και Προώθησης των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων με το οποίο προτείνει, μεταξύ των άλλων:
• Να θεσμοθετηθεί μόνιμη Εθνική Επιτροπή Γενετικής Βελτίωσης και Διαχείρισης των γενετικών πόρων της χώρας.
• Διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση σύγχρονων τύπων Ελληνικών φυλών, όπως το παράδειγμα της Κόκκινης και Ξανθόχρωμης φυλής – Αξιοποίηση των διασταυρωμένων πληθυσμών.
• Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ορεινή κτηνοτροφία και το περιβάλλον.
• Να τεθεί ως στόχος υψηλής προτεραιότητας η αύξηση της ανθεκτικότητας των αιγοπροβάτων στην τρομώδη νόσο (scrapie) καθώς και άλλων ασθενειών.
• Το συλλογικό όργανο των κτηνοτρόφων με τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων-μέλη του να διαχειρίζεται τους πόρους και να εφαρμόζει τα προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
• Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης να αξιοποιούνται ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων Διατήρησης και Γενετικής Βελτίωσης των Ελληνικών φυλών και για την τεχνική στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων.
• Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η συνεργασία των Ανωτάτων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στη Διατήρηση και Γενετική Βελτίωση και των γενετικών μας πόρων και στη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων.

Στηρίζουμε επίσης στο σχέδιο νόμου "Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις:
• Τη θέσπιση των 60 ημερών, όσον αφορά την προθεσμία πληρωμής για τους τομείς του κρέατος και των προϊόντων αυτού και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας ή των χωρών προέλευσης, στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
• Την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή.

06 September 2017
Banner