Σε σύσκεψη καλεί ο ΣΕΚ για την κατανομή των βοσκοτόπων

26 May 2015

Σε σύσκεψη καλεί ο ΣΕΚ για την κατανομή των βοσκοτόπων

Σε σύσκεψη καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και τους Περιφερειάρχες ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με αντικείμενο την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας. Όπως γράφει ο ΣΕΚ στην πρόσκλησή του σκοπός της σύσκεψης είναι η εφαρμογή της ΚΥΑ 873/55993/ 20.5.2015, για την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στους κτηνοτρόφους και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη δίκαιη, απρόσκοπτη, σωστή και αντικειμενική κατανομή τους.
Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Stanley.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε στις 22/5 την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών για χρήση από κτηνοτρόφους της χώρας.

Τα νέα δεδομένα που εισάγονται με την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης είναι τα εξής:
• η διαδικασία κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω ειδικής εφαρμογής που παρέχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• η κατανομή προϋποθέτει τη συνεργασία των οικείων Δήμων με τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
• διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ορθή διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών
• αμβλύνονται οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των κατανεμημένων βοσκήσιμων γαιών μεταξύ των κτηνοτρόφων, χωρίς να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής
• τηρούνται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταλογισμών εις βάρος της χώρας μας
• αποφεύγονται μη ρεαλιστικές λύσεις όπως είναι μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
• όσοι από τους κτηνοτρόφους των περιοχών που διαθέτουν λιγότερες από τις απαιτούμενες επιλέξιμες εκτάσεις, επιθυμούν να κάνουν χρήση βοσκοτόπου μεγαλύτερου από αυτόν που τους αναλογεί, μπορούν οικειοθελώς να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον βοσκοτόπου στις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί θα υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και συνεπώς θα πρέπει να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους
• παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των τιμών των κατανεμημένων εκτάσεων σε νέα δεδομένα, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στη συνέχεια με την εκπόνηση και έγκριση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την υιοθέτηση των τοπικών παραδοσιακών πρακτικών βόσκησης, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και ανακοινωθεί από το Υπουργείο στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.

Δείτε την ΚΥΑ πατώντας εδώ

26 May 2015
Banner