Σε καραντίνα τα βοοειδή στο Νομό Θεσσαλονίκης

16 May 2016

Σε καραντίνα τα βοοειδή στο Νομό Θεσσαλονίκης

Την απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώντων ζώων, κρεάτων ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την οζώδη δερματίτιδα αποφάσισε η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η διακίνηση βοοειδών και αιχμαλώτων άγριων μηρυκαστικών για εκτροφή, πάχυνση και αναπαραγωγή εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι σφαγές βοοειδών από εκτροφές της περιοχής επιτρέπονται μόνο στο πλησιέστερο σφαγείο.

Στην απόφαση αυτή προχώρησε η Περιφέρεια λόγω υπόνοιας παρουσίας οζώδους δερματίτιδας σε μια εκμετάλλευση στο Πολυδένδρι.

Παρά τα πρόσφατα μέτρα που εκδόθηκαν από τη κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, οι περιφερειακές κτηνιατρικές διευθύνσεις εξακολουθούν και λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση των βοοειδών.  Το πρόβλημα συντονισμού των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η οζώδης δερματίτιδα, εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ η χώρα μας εμφανίζεται να δρα με μεγάλη καθυστέρηση παρά την πληροφόρηση για την εμφάνιση της νόσου στις γειτονικές χώρες.

16 May 2016
Banner
Banner