Σε ΦΕΚ ο νόμος για την απλοποίηση της αδειοδότησης

09 December 2016

Σε ΦΕΚ ο νόμος για την απλοποίηση της αδειοδότησης

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο νόμος 4441/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για τον νόμο που απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και εισάγει τη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Τον καινούργιο νόμο θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του meatnews.gr, στην ενότητα Νομοθεσία. Επίσης, με κλικ εδώ.

Προηγούμενες αναρτήσεις του meatnews.gr για το ίδιο θέμα, θα βρείτε εδώ και εδώ.

09 December 2016
Banner