Σε ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ

19 September 2017

Σε ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ

Τυπώθηκε σε ΦΕΚ (τ.Α 138/15-9-2017) το Προεδρικό Διάταγμα 97/2017 που αφορά τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το οποίο είχατε ενημερωθεί εδώ.

Ο νέος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία μεταφέρει προς τα Υπουργεία οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση των νέων Οργανισμών τους. Σκοπός της εγκυκλίου, την οποία υπογράφει η αρμόδια υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, είναι όλα τα Υπουργεία να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα, ώστε να καταστεί λειτουργικώς εφικτή η δίχως προβλήματα μετάβαση από την παλαιά στη νέα δομή.

Οι οδηγίες αφορούν:

-Την κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων με αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς

-Την Κατάρτιση και έκδοση της απόφασης, με την οποία ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο/οι υφυπουργός/οί μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση ή "με εντολή αναπληρωτή υπουργού" ή "με εντολή υφυπουργού", αντιστοίχως.

-Την κατάρτιση και έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης του οικείου Υπουργού, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στους νέους κλάδους, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.

-Την κατάρτιση και έκδοση Υπουργικής Απόφασης, υπό μορφή Παραρτήματος Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων, όπου θα κατανέμεται το σύνολο των προβλεπόμενων από το νέο οργανόγραμμα θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

-Την κατάρτιση και έκδοση απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις νέες, προβλεπόμενες στο οργανόγραμμα, οργανικές μονάδες.

19 September 2017
Banner