Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την επισήμανση στο κρέας και τους ελέγχους

29 March 2018

Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την επισήμανση στο κρέας και τους ελέγχους

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος.
Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

29 March 2018
Banner