Σε ΦΕΚ η Απόφαση για την καταχώριση προϊόντων ως ΕΠΙΠ

12 November 2018

Σε ΦΕΚ η Απόφαση για την καταχώριση προϊόντων ως ΕΠΙΠ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης για τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ). Υπενθυμίζουμε πως η εξέλιξη αυτή ήταν το αναμενόμενο στάδιο προκειμένου να προχωρήσει η κατάθεση φακέλου που έχει ήδη συντάξει ο ΣΕΒΕΚ, για την κατοχύρωση του Ελληνικού Γύρου ως ΕΠΙΠ.

Η εν λόγω Απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός και η υφυπουργός ΥΠΑΑΤ, Στ. Αραχωβίτης και Ολ. Τελιγιορίδου, τροποποιεί προηγούμενη Απόφαση του 2007 και ορίζει τον τύπο της αίτησης καταχώρισης ονομασιών ως ΕΠΙΠ, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, τον τρόπο αξιολόγησης της αίτησης, τη διαδικασία τροποποίησης των προδιαγραφών ΕΠΙΠ, αλλά και τη διαδικασία ακύρωσης της καταχώρισης μιας ονομασίας ΕΠΙΠ, καθώς όπως αναφέρεται, «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της καταχώρισης μιας ονομασίας ΕΠΙΠ».

Στην Απόφαση, τέλος, επισυνάπτονται πρότυπα έγγραφα: Αίτησης Καταχώρισης ΕΠΙΠ, Προδιαγραφών Προϊόντος για ΕΠΙΠ, Αιτιολογημένης Δήλωσης Ένστασης, Αίτησης για έγκριση τροποποίησης των Προδιαγραφών Προϊόντος για ΕΠΙΠ, κ.ά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση.

12 November 2018
Banner