Προχωρούν οι εργασίες του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος – η 2η συνάντηση

20 June 2019

Προχωρούν οι εργασίες του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος – η 2η συνάντηση

Με χρήσιμες διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις, ολοκληρώθηκε και η 2η συνάντηση της Ολομέλειας των Μελών του Ι.Π.Κ. (Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος) στις 13 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της γενικής ενημέρωσης των Μελών όλων των Ομάδων, ο Πρόεδρος του ΙΠΚ καθ. Απόστολος Ράντσιος, έθεσε τα θέματα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στις επιμέρους Ομάδες, όπως:

 • Επιλογή ειδικότερων δράσεων
 • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων
 • Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
 • Κατανομή εργασιών μεταξύ των Μελών
 • Απαιτήσεις υποστήριξης
 • Επικοινωνία μεταξύ των Μελών της Ομάδας.

Στη συνέχεια, συνεδρίασαν κατ΄ ιδίαν οι Ομάδες Εργασίας

 • Παραδοσιακών προϊόντων κρέατος (συντονιστής καθ. Ι. Αμβροσιάδης)
 • Νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή του (συντονιστής Δρ. Χημικός Βασ. Τσουκαλάς)
 • Σύνταξη κατευθυντήριων Οδηγών, Εγχειριδίων (συντονιστής Δρ. Στέλιος Σκαρίμπας)
 • Επικοινωνία – Προβολή (συντονίστρια κα Δέσπ.  Μπακιρλή).

Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία προέκυψαν από τις συνεδριάσεις και συζητήσεις των Ομάδων Εργασίας, ήταν τα επόμενα:

 • Ανάγκη αναζήτησης και καταγραφής όλων των παραδοσιακών προϊόντων κρέατος,
 • Συγκερασμός των παραδοσιακών προϊόντων με την γαστρονομία και την ελληνική κουζίνα,
 • Διευκόλυνση της παραγωγής τους σε βιοτεχνική και περιφερειακή κλίμακα,
 • Κατοχύρωση παραδοσιακών προϊόντων,
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην διαδικασία  δημόσιου διαλόγου κατά τις περιπτώσεις επεξεργασίας και αλλαγών της νομοθεσίας,
 • Νομική υποστήριξη για την ανάγκη τροποποιήσεων των εφαρμοστικών κανονισμών και αποφάσεων,
 • Καταγραφή των πηγών νομοθεσίας και βάση δεδομένων αυτής,
 • Σύνταξη εκλαϊκευμένων εγχειριδίων και κατευθυντήριων οδηγιών για τις διαδικασίες παραγωγής στις οποίες υπάρχει ανάγκη,
 • Επικοινωνία του Ινστιτούτου, εντός και εκτός του κλάδου,
 • Δημιουργία ενημερωτικού site,
 • Αναζήτηση υποστηρικτών και διαφημιζομένων,
 • Σύνταξη πλάνου εκπαίδευσης καταναλωτών και ειδικών ομάδων κοινών,
 • Εσωτερική επικοινωνία των Μελών του ΙΠΚ.

Όλα τα ανωτέρω θέματα, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης και επεξεργασίας εντός της κάθε ομάδας και θα παρουσιασθούν στην επόμενη συνάντηση της Ολομέλειας του ΙΠΚ, η οποία σύντομα θα ανακοινωθεί.

20 June 2019
Banner