Πρωτοβουλία για ετικέτα «μη χορτοφαγικά/χορτοφαγικά/αμιγώς χορτοφαγικά» στα τρόφιμα της Ε.Ε.

08 November 2018

Πρωτοβουλία για ετικέτα «μη χορτοφαγικά/χορτοφαγικά/αμιγώς χορτοφαγικά» στα τρόφιμα της Ε.Ε.

Από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 θα είναι ενταγμένη στη σχετική λίστα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η πρωτοβουλία με τίτλο «Υποχρεωτική επισήμανση προϊόντων διατροφής: μη χορτοφαγικά / χορτοφαγικά / αμιγώς χορτοφαγικά».

Αυτή την απόφαση έλαβε η Κομισιόν χθες Τετάρτη 7/11, αποδεχόμενη το «νομικά παραδεκτό» της πρότασης που κάνει η πρωτοβουλία, χωρίς σε αυτό το στάδιο να έχει αναλύσει την ουσία της πρότασης.

Τι ζητά η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία ορίζει ότι: «Σε όλη την ΕΕ, οι χορτοφάγοι και οι αμιγώς χορτοφάγοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν κατάλληλα προϊόντα διατροφής. Πρέπει να εξετάζουν τον κατάλογο των συστατικών ενός προϊόντος διατροφής για να αποφασίσουν αν είναι σκόπιμο να το αγοράσουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αμφιλεγόμενα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης». Οι διοργανωτές ζητούν από την Κομισιόν να προτείνει την υποχρεωτική τοποθέτηση, σε όλα τα προϊόντα διατροφής, εικονογραμμάτων που θα δείχνουν αν τα προϊόντα είναι μη χορτοφαγικά, χορτοφαγικά ή αμιγώς χορτοφαγικά.

Η συνέχεια

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, στις 12 Νοεμβρίου 2018, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, προτείνοντας νομική πράξη (εν προκειμένω η σήμανση «μη χορτοφαγικά / χορτοφαγικά / αμιγώς χορτοφαγικά»), η Κομισιόν θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών αποφασίζοντας είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Πάντως, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η προτεινόμενη δράση δεν πρέπει να ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή πρότασης για την έκδοση νομικής πράξης και δεν πρέπει να είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη ούτε να αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

08 November 2018
Banner