Πρώτη άτυπη συνάντηση εκτροφέων βραχυκερατικής φυλής

13 April 2016

Πρώτη άτυπη συνάντηση εκτροφέων βραχυκερατικής φυλής

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου η πρώτη συνάντηση εκτροφέων της βραχυκερατικής φυλής. Συμμετείχαν  16 βοοτρόφοι από την Αιτωλοακαρνανία, την Καρδίτσα, την Καλαμπάκα, το Λαγκαδά, τις Σέρρες, την Πρέσπα, την Πέλλα, τη Σαμαρίνα, την Αλμωπία και τα Γιαννιτσά, καθώς και  εκτροφείς άλλων αυτόχθονων ελληνικών φυλών και γεωτεχνικοί.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν η σημασία της διατήρησης των αυτόχθονων ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων μέσα από τη συστηματική εκτατική εκτροφή τους, και οι προοπτικές που υπάρχουν λόγω των ποιοτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων των ζώων αυτών σε μια αγορά που αναζητά προϊόντα πιστοποιημένης προέλευσης. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι γενικώς τα τελευταία χρόνια (π.χ. διανομή βοσκοτόπων και ανακοίνωση προσωρινών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ), και, ειδικότερα, οι εκτροφείς της βραχυκερατικής φυλής λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στις τοπικές και κεντρικές αγορές της χώρας, στις οποίες κυριαρχούν τα σφάγια βελτιωμένων βοοειδών με μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία και τη σκοπιμότητα ίδρυσης μιας πρωτοβάθμιας Κτηνοτροφικής Οργάνωσης – Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών με πεδίο δράσης το σύνολο της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας και με πρόθεση συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών της και με όλους τους σχετικούς φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες.

Η άτυπη αυτή συνάντηση αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα για τη γνωριμία και διασύνδεση των εκτροφέων της Βραχυκερατικής φυλής και για αυτό το λόγο οι παριστάμενοι ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον Δρ. Αθ. Γκαρσέν και τη Δρ. Στ. Τριβιζάκη (προϊστάμενο και στέλεχος του Κ.Γ.Β.Ζ. Νέας Μεσήμβριας αντίστοιχα) για την οργάνωσή της. Η ιδρυτική συνέλευση της «Ένωσης Εκτροφέων Βραχυκερατικής Φυλής» θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας, στις 7 Μαΐου 2016, με την ελπίδα να προσέλθουν σε αυτήν όσο το δυνατό περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εκτροφείς και εκπρόσωποι σχετικών κρατικών και μη οργανισμών από όλα τα σημεία της χώρας.

13 April 2016
Banner
Banner