Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιµετώπιση της τεράστιας αύξησης στο κόστος παραγωγής

10 February 2022

Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιµετώπιση της τεράστιας αύξησης στο κόστος παραγωγής

Τις προτάσεις του ΣΕΚ για άμεσα μέτρα ενίσχυσης κτηνοτρόφων και αγροτών για την αντιμετώπιση της τεράστιας αύξησης στο κόστος παραγωγής διατυπώνει προς τον πρωθυπουργό της χώρας και την πολιτική ηγεσία των υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παν. Πεβερέτος.

Οι προτάσεις του ΣΕΚ για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής (Ζωοτροφές, Ενέργεια, Αναλώσιµα κλπ) είναι η καταβολή άµεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς:

  • 200 ευρώ ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα παραγωγής κρέατος.
  • 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα, που οι εκμεταλλεύσεις τους παρέδωσαν το 2021, 5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων για σφαγή.
  • Για τη χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε κορωνοεπίδομα 12 εκατ. ευρώ, και επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον:
    • 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση
    • 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα
  • Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Επί πλέον του κόστους παραγωγής, χιλιάδες κτηνοτρόφοι λαµβάνουν καθηµερινά εξώδικα και διαταγές πληρωµής για χρέη προς Τράπεζες µε απειλές πλειστηριασµών και κατασχέσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Συνεπώς, αναφέρει ο κ. Πεβερέτος, είναι απαραίτητος ο άµεσος περιορισµός των Τραπεζικών χρεών κατά 80% και η ευνοϊκή ρύθµιση των υπολοίπων µετά από µια υπερδεκαετή περίοδο της κρίσης.

«Οι άµεσες ενισχύσεις των παραγωγών για την αντιµετώπιση του κόστους παραγωγής και η άµεση ευνοϊκή ρύθµιση των Τραπεζικών χρεών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποφυγής κατάστασης ασφυξίας στον πρωτογενή τοµέα» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΕΚ.

10 February 2022
Banner
Banner