Προτάσεις για αλλαγές στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ ετοιμάζει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

26 October 2017

Προτάσεις για αλλαγές στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ ετοιμάζει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Την επεξεργασία παρατηρήσεων επί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΕΛΓΑ, ξεκινά η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ζητά εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου (Νόμοι Ν. 1790/1988, Ν. 3877/2010 και Κανονισμοί Φυτικού και Ζωικού ΕΛΓΑ) ώστε ο Κανονισμός να προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα και οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται άμεσα, με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. Οι παρατηρήσεις της οργάνωσης θα λάβουν τη μορφή συγκεκριμένων προτάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει κινήσει ο Οργανισμός, για τη βελτίωση και τη συμπλήρωση του Κανονισμού.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ επισημαίνουν πρώτα και κύρια την ανάγκη ταχύτερης καταβολής των αποζημιώσεων, υπενθυμίζοντας παλαιότερο νόμο που προέβλεπε την εντός τριμήνου, από την εκδήλωση και καταγραφή της όποιας ζημιάς, καταβολή της αποζημίωσης. Κοινός τόπος στη συζήτηση ήταν η διαπίστωση ότι η πολύμηνη (ενίοτε και πολυετής) καθυστέρηση αποτελεί παράγοντα υπονόμευσης της ίδιας της παραγωγής. Μάλιστα, διαπιστώθηκε παράλληλα το δυσανάλογο των εισφορών που εισπράττει ο Οργανισμός έναντι των αποζημιώσεων που καταβάλλει, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας εκφράζονται συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και απολύτως δικαιολογημένα παράπονα. Η Διοίκηση της οργάνωσης τονίζει επίσης την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών που προκαλούνται από διάφορα αίτια (φυσικές καταστροφές, ασθένειες κτλ) στο 100% της παραγωγής «και όχι σε μέρος αυτής, όπως κατά κανόνα συμβαίνει σήμερα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ «ζητά τον εξορθολογισμό του Κανονισμού, ο οποίος και οφείλει να προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και έκτακτων καταστάσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακαρπία σε καλλιέργειες, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας ή υψηλών θερμοκρασιών. Ομοίως, είναι αδιανόητο να μην καλύπτονται καταστροφές που προκαλούν στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο ακόμη οι επιδρομές άγριων ζώων.

Ακόμη, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ τονίζει την ανάγκη μέρος του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ να κατευθύνεται στην έρευνα, που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων που κοστίζουν στον ίδιο τον Οργανισμό, ενώ, ζητά ταυτόχρονα την επέκταση των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας».

26 October 2017
Banner