Αύξηση εξαγωγών για τα αγροτικά προϊόντα στο α’ εξάμηνο 2016

01 September 2016

Αύξηση εξαγωγών για τα αγροτικά προϊόντα στο α’ εξάμηνο 2016

Αυξημένες κατά 6% ήταν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στο πρώτο 6μηνο του 2016, όπως δείχνει η ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η αύξηση (6%) των εξαγωγών, σε 2.735,4 εκ. € από 2.580,2 εκ. €, οφείλεται στην ενίσχυση των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» η οποία εμφανίζει αύξηση κατά 9,2% και απορροφά το 17,1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.013,4 εκ. € από 1.844,3 εκ. €. αλλά και στην άνοδο (14,7%) των εξαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 373,6 εκ. € από 325,7 εκ. €. Αντίθετα, μειωμένες (-15%) εμφανίζονται οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» (σε 348,4 εκ. € από 410,1 εκ. €), δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου που υποχωρούν μετά την εντυπωσιακή περσινή άνοδο.

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων παρέμειναν χωρίς ουσιαστική μεταβολή μεταξύ των δύο εξεταζόμενων 6μήνων (+0,6%), στα 2.899,7 εκ. € από 2.881,7 εκ. €. Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση των εισαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» κατά 15% (σε 311,2 εκ. € από 270,5 εκ. €) σχεδόν ισοσκελίστηκε από τη μείωση των εισαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά -4,9% (σε 118,4 εκ. € από 124,5 εκ. €) και την οριακή υποχώρηση (-0,7%) των εισαγωγών της μεγαλύτερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» στα 2.470,1 εκ. € από 2.881,7 εκ. €.

Κατά τα λοιπά, και με βάση τα προσωρινά στοιχεία του 6μήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών καυσίμων κατά -24,1%. Πτωτικά σε υψηλά ποσοστά κινούνται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-14,5%) και της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες (-25,7%). Λιγότερο μειωμένες (-2,1%) εμφανίζονται οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η μείωση κατά -4.1% (από 21.798,5 εκ. € σε 20.914,9 εκ. €) κατά το 6μηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, οφείλεται στην πολύ μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -31,7% (σε 3.994,3 εκ. € από 5.847,2 εκ. €). Αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι οι μεγάλες μεταβολές στην αξία των συναλλαγών καυσίμων, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στις μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταξύ των δύο συγκρινόμενων 6μήνων. Πτωτικά κινούνται και οι εισαγωγές των της κατηγορίας «πρώτες ύλες» κατά -9,4%, στα 535,7 εκ. € από 591 εκ. €, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών έφτασε στο 2,6%.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο α’ 6μηνο του 2016, το 64,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 8%  (σε 13.455,6 εκ. € από 12.453,1 εκ. €).

Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ δείχνει ότι οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατά το πρώτο 6μηνο του 2016, εμφανίζονται οριακά αυξημένες (+1,3%), ενώ οι συνολικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες εμφατικά μειωμένες (-18,7%). Η Ιταλία εξακολουθεί και σε αυτό το 6μηνο να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στη 2η θέση παραμένει στη σχετική κατάταξη η Γερμανία. Ακολουθούν η Κύπρος και η Τουρκία, οι οποίες στο αντίστοιχο περσινό 6μηνο είχαν αντίστροφες θέσεις και στην 5η θέση διατηρείται η Βουλγαρία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο (από 8η θέση), οι ΗΠΑ (από 6η), ο Λίβανος (από 12η), η Ρουμανία (από 11η) και η Ισπανία (από 9η).

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 1,7%, στα 9,11 δις ευρώ (από 8,96 δις ευρώ στο α’ 6μηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 5,3%.

01 September 2016
Banner
Banner