Προσοχή στους ελέγχους

21 December 2015

Προσοχή στους ελέγχους

Την εντατικοποίηση των ελέγχων έχουν ζητήσει οι αρμόδιες αρχές από τις κατά τόπους υπηρεσίες και η αγορά του κρέατος είναι ανάμεσα σε αυτές που εστιάζουν οι ελεγκτές. Για την καλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών της αγοράς παραθέτουμε δυο εγκυκλίους που έχουν εκδώσει:

α. το Υπουργείο Υγείας και αφορά τους υγειονομικούς ελέγχους και

β. η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αφορά τους αγορανομικούς ελέγχους.

Ο συνεργάτης μας Δημήτρης Κεραμυδάς, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Στην πιστή Εφαρμογή του Συστήματος Αυτοελέγχου της κάθε επιχείρησης.
  • Στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχουν τα τελικά σας προϊόντα.
  • Στην αποφυγή του καπνίσματος εντός των εγκαταστάσεων σας.

Όσο αφορά τους Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.,  οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέχουν τα εξής:

  • Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.
  • Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) –ενδείξεις.
  • Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.
  • Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.
  • Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη με αριθμ. πρωτ. Α2-718/31-07-2014 απόφαση.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

21 December 2015
Banner
Banner