Προσοχή στους ελέγχους

15 April 2016

Προσοχή στους ελέγχους

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι επαγγελματίες αυτή την περίοδο, αφού οι ελεγκτικοί φορείς συνήθως εντείνουν τους ελέγχους τους.

Σήμερα (15/4) εκδόθηκε εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αναφέρεται ιδιαίτερα στην αγορά του κρέατος.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.
Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον .
Ειδικότερα όσον αφορά τα κρέατα σε ισχύ βρίσκεται:
Α) Το άρθρο 16 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί «Τήρησης βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή» όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.
Β) Το άρθρο 18 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί «Παραπροϊόντων σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων» όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοερίφια μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.
Γ) Το άρθρο 24 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί «Επισήμανσης» κατά το στάδιο της λιανικής. Όσον αφορά την επισήμανση, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στον έλεγχο των καταστημάτων λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η ένδειξη προέλευσης του κρέατος που θα αναγράφεται στις πινακίδες ή τιμοκαταλόγους των λιανοπωλητών, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την ένδειξη της προέλευσης της φερόμενης επί των σφαγίων σφραγίδας, σε συνδυασμό και με την αναγραφή της προέλευσης και επί των σχετικών τιμολογίων αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 13 «παραστατικά εμπορίας και διακίνησης» του ν. 4177 /2013 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Στοιχείων –ενδείξεων στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών –κατεψυγμένων».

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

 

Και υγειονομικοί έλεγχοι

Το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του προς όλες τις υγειονομικές αρχές ζητά την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων και επισημαίνει ιδιαίτερα ότι αυτοί θα πρέπει να γίνονται:

  • με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα την αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.
  • με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου είναι όλα τα εργαστήρια τροφίμων, οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων και όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπεργορές τροφίμων και κρεοπωλεία.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

15 April 2016
Banner