Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ σε διάλογο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

22 March 2017

Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ σε διάλογο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Πρωτοβουλία διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με τη μορφή συζήτησης, αποτύπωσης και υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων με κατά το δυνατόν ευρεία συναίνεση, αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σκοπό του ΥΠΑΑΤ αποτελεί να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένο στις προτάσεις του για τη νέα ΚΑΠ, προς όφελος του αγροτικού τομέα και των Ελλήνων αγροτών.

Η πολιτική ηγεσία επιθυμεί να εκπροσωπηθούν στον διάλογο οι πολιτικοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, κινήματα και λοιπές συλλογικότητες μικρότερου βεληνεκούς.

Η διάρκεια του διαλόγου είναι προσδιορισμένη χρονικά έως τις 15 Μαΐου 2017 και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά με e-mail στη διεύθυνση  npapathanasiou@hq.minagric.gr (τηλ. επικοινωνίας: 210 212 4382).

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ με την οποία προσκαλεί στον διάλογο, έχει ως εξής:

«Η ΚΑΠ έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, η τελευταία εκ των οποίων αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015. Έκτοτε έχει μεταβληθεί σημαντικά το περιβάλλον εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταρρύθμιση, έχουν μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις στις οποίες η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά, όπως η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ενόψει αυτών και άλλων προκλήσεων όπως γεωπολιτικές εξελίξεις που αφορούν το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, η ΚΑΠ πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευθεί να γίνει δικαιότερη και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ε.Ε. για το 2017, η Επιτροπή υλοποιεί ευρεία διαβούλευση διάρκειας 3 μηνών στη βάση ενός ερωτηματολογίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP) για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις προτεραιότητες της Επιτροπής για το μέλλον καθώς και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστούν σε δημόσια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για να συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τις εξελίξεις με στόχους:

  • τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της γεωργίας,
  • την εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επίπεδου στον γεωργικό πληθυσμό,
  • την σταθεροποίηση των αγορών και διασφάλιση της επάρκειας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αγροτικά προϊόντα σε λογικές - για τον καταναλωτή- τιμές,
  • την προστασία του αγροπεριβαλλοντικού χώρου δρομολογεί την διαδικασία συζήτησης για το μέλλον της ΚΑΠ.

Τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος όπως  έχουν αποτυπωθεί μέχρι σήμερα είναι - μεταξύ άλλων:

  • η σύγκλιση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η άρση των στρεβλώσεων που έχει προκαλέσει η διατήρηση της ιστορικότητας,
  • η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στο αγροτικό επάγγελμα,
  • η αλλαγή του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων με τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις εθνικές πολιτικές αγροτικών προϊόντων,
  • η διαχείριση κρίσεων και οι κατευθύνσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην μετά το 2020 εποχή.

Προκειμένου το ΥΠΑΑΤ  να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένο στις προτάσεις του για τη νέα ΚΑΠ, προς όφελος του αγροτικού τομέα και των Ελλήνων αγροτών για να:

- αποφεύγονται σκοπιμότητες και λάθη προηγούμενων περιόδων,

- δίνεται όσο το δυνατό μεγαλύτερη έμφαση σε αξιακές, προγραμματικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες,

- εξορθολογισθεί όλο το προηγούμενο πλαίσιο και να «διορθωθούν» στα πλαίσια του εφικτού προνομιακές πολιτικές,

- να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση στη χώρα μας,

- να υπάρχει χρόνος διαβούλευσης με  διάφορα αντίστοιχα Υπουργεία άλλων χωρών της ΕΕ,

Αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαλόγου για την νέα ΚΑΠ, με τη μορφή συζήτησης, αποτύπωσης και υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων με κατά το δυνατόν ευρεία συναίνεση.

Σ αυτήν επιθυμεί να εκπροσωπηθούν πλατιά οι πολιτικοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν και προτάσεις, κινήματα και λοιπές συλλογικότητες μικρότερου βεληνεκούς.

Η διάρκεια της είναι προσδιορισμένη χρονικά έως τις 15 Μαΐου 2017.

Δήλωση συμμετοχής στην ομάδα εργασίας και τον διάλογο, αποκλειστικά με email.
Yποβολή συμμετοχών:  npapathanasiou@hq.minagric.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102124382»

22 March 2017
Banner
Banner