Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τους «Γενετικούς Πόρους στην Κτηνοτροφία»

31 January 2017

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τους «Γενετικούς Πόρους στην Κτηνοτροφία»

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τους «Γενετικούς Πόρους στην Κτηνοτροφία» (Δράση 10.2 του ΠΑΑ 2014-2020). Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και συλλογικά νομικά πρόσωπα που ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και πεδίο εφαρμογής της αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, ως ακολούθως:

Βοοειδή: Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη (σ.σ. η Ασπρόμαυρη και Ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein)

Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου

Αίγες: Σκοπέλου

Ίπποι: Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου

Χοίροι: Εγχώριος χοίρος

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε δεκαεφτά εκατομμύρια ευρώ (17.000.000 €).

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου και από την 1η έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους μέχρι και το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης (ήτοι έως την 30ή Φεβρουαρίου).

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα:

-από τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών, τη μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής

-από τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR.

-από την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013

Με βάση τα κριτήρια αυτά, καθορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία.

-Βοοειδή: έως 40 ευρώ / ζώο / έτος

-Αίγες: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος

-Πρόβατα: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος

-Χοίροι: έως 100 ευρώ / ζώο / έτος

-Ιπποειδή: έως 200 ευρώ / ζώο / έτος

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

31 January 2017
Banner