Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εστίασης

15 May 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εστίασης

H Aντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα προβεί στο επόμενο διάστημα σε διαγωνισμό για σύμβαση τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 135.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (catering) σε εκδηλώσεις της.

Οι εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εστίασης σε μια (1) ή και περισσότερες Περιφέρειες επικοινωνώντας με την Αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Ελλάδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: COMM-REP-GR-DOCUMENTATION@ec.europa.eu

15 May 2018
Banner