Την ικανοποιητική πρόοδο εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 αναγνωρίζουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν

12 December 2019

Την ικανοποιητική πρόοδο εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 αναγνωρίζουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν

Με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κ. Μπαγινέτα και των Προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ 2014-2020 Ν. Μανέτα και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 Ε. Γιόκαλα, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Συνάντηση των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων (ESIF) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.

Την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Agri) εκπροσώπησαν ο Α. Bartovic και η Λ. Καντάρη, ενώ την Γενική Διεύθυνση Αλιείας της Ε.Ε. (DG Mare) ο Σ. Μιτολίδης.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ ανά Επενδυτικό και Διαρθρωτικό Ταμείο, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την επιτάχυνση εφαρμογής τους, οι στόχοι για το επόμενο έτος, καθώς και οριζόντια θέματα που άπτονται της δημοσιότητας, των τροποποιήσεων, του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων, κλπ.

Επίσης, παρουσιάστηκε η πρόοδος ως προς την προετοιμασία της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, τόσο για το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης του ΕΣΠΑ, όσο και για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο εκπρόσωπος της DG Agri Α. Bartovic αναφέρθηκε στην ικανοποιητική πρόοδο εφαρμογής του ως προς τις νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές του. Σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας ο εκπρόσωπος της DG Mare κ. Μιτολίδης επεσήμανε τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίτευξη των ετήσιων στόχων πληρωμών του.

12 December 2019
Banner