Προδημοσίευση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

13 October 2015

Προδημοσίευση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Τέσσερα νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο με τη διαδικασία της προδημοσίευσης. Μέσα από τα τέσσερα νέα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν άνεργοι, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση που ξεκινά από 40% και μπορεί να φτάσει έως και το 100% της δαπάνης. Πρόκειται για προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ που στοχεύουν στην ενίσχυση της:

- Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

- Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και

- Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων για τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων που αναμένονται το Νοέμβριο και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών ο χρόνος υποβολής της αίτησης δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην αξιολόγηση, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. Η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων. Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αναλυτικά τα προγράμματα είναι:

1. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αφορά στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Θα υπάρχουν δύο κύκλοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και για όλα τα υπόλοιπα. Ο πρώτος κύκλος θα έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ και ο δεύτερος κύκλος 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι προϋπολογισμού από 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Στόχος η προσέλκυση 2.200 πτυχιούχων και 500 νέων θέσεων εργασίας.
Δείτε και εδώ

2. Νεοφυή επιχειρηματικότητα με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Θα υπάρξουν αντίστοιχα δύο κύκλοι του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ με 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.
Δείτε και εδώ

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς, δηλαδή: διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία.

Θα υπάρξουν επίσης δύο κύκλοι υποβολής προτάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ, 52 εκατ. στον πρώτο κύκλο και 78 εκατ. στο δεύτερο, για επενδύσεις ύψους από 15 έως 200.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, που προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 50% εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό. Πρόκειται για μία ρύθμιση που στοχεύει στο να δώσει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προσδοκάται ότι θα ενισχυθούν 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας.
Δείτε και εδώ

4. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση θα προκηρυχθεί σε δύο κύκλους, 20 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 30 εκατομμύρια στο δεύτερο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ξεκινά από 15.000 και να φθάνει έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 40% και με ρήτρα προσαύξησης 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση 600 με 700 τουριστικών υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία τουλάχιστον 500 νέων θέσεων εργασίας ειδικά από αυτή τη Δράση.
Δείτε και εδώ

13 October 2015
Banner