Πώς κατανέμονται τα κονδύλια της Βιολογικής Κτηνοτροφίας ανά Περιφέρεια

04 June 2018

Πώς κατανέμονται τα κονδύλια της Βιολογικής Κτηνοτροφίας ανά Περιφέρεια

Εκδόθηκε από την 1η Ιουνίου η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του ΠΑΑ 2014-2020. Με την Απόφαση κατανέμονται ανά Περιφέρεια τα ποσά της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης (1η Ιουνίου 2018) και ότι η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι συνεχές χρονικό διάστημα 3 ετών για τη Δράση 11.1.2 («Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία») και συνεχές χρονικό διάστημα 5 ετών για τη Δράση 11.2.2 («Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»).

Για όλες τις λεπτομέρειες, δείτε εδώ αναλυτικά την Απόφαση.

04 June 2018
Banner
Banner