Πώς δηλώνετε τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς – Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή

13 November 2017

Πώς δηλώνετε τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς – Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία κάθε επιχείρηση δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό (σε μορφή IBAN), όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

H είσοδος του Χρήστη στην εφαρμογή πραγματοποιείται από το δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) μέσω του TAXISnet με τα διαπιστευτήρια που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Κατά την πρόσβαση, επιβεβαιώνεται ότι ο Χρήστης είναι επιχείρηση / επιτηδευματίας.

Για την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων, η ΑΑΔΕ εξέδωσε φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

13 November 2017
Banner