Για την πορεία και τα επόμενα βήματα του ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

21 December 2016

Για την πορεία και τα επόμενα βήματα του ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

Πλήρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία ενεργοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 είχαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα.

Στη Συνεδρίαση προήδρευσε ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης, ενώ παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης, ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλας, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ιάκωβος Γκανούλης, ο Ιωάννης Φίρμπας, Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Στις εργασίες της Επιτροπής συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι οποίοι συμβάλουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος, με τους καλύτερους δυνατούς όρους διαφάνειας και αποδοτικής χρήσης των πόρων του.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία ενεργοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, τα βασικά ορόσημα του 2ου εξαμήνου 2016 και το μελλοντικό σχεδιασμό υλοποίησής του Προγράμματος, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέτρων και δράσεών του, τα χρηματο-οικονομικά στοιχεία εφαρμογής και τον προγραμματισμό των ελέγχων του Προγράμματος, την αξιολόγηση και επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ), τα Θεματικά Διαχειριστικά Σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών και την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013. Επίσης έγινε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων του Προγράμματος καθώς επίσης και την χρήση του Ηλεκτρονικού Χώρου εργασίας των Επιτροπών Παρακολούθησης (πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ).

Η 2η συνεδρίαση, ολοκληρώθηκε αφού προηγουμένως αναπτύχθηκαν διεξοδικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της συνάντησης και προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το 2ο τρίμηνο 2017.

21 December 2016
Banner