ΠΟΚΚ: Ακόμη αναμένουμε διευκρινίσεις για την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή

18 April 2018

ΠΟΚΚ: Ακόμη αναμένουμε διευκρινίσεις για την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή

Από σήμερα ξεκινά η ισχύς της νομοθετικής ρύθμισης που υποχρεώνει τα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος να αναγράφουν την προέλευση στην ταμειακή μηχανή. Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη διευκρινίσεων από πλευράς του νομοθέτη, οι κρεοπώλες βρίσκονται σε μια θέση που να μην είναι σίγουροι τι ακριβώς πρέπει να κάνουν προκειμένου να μην είναι κατά κανένα τρόπο εκτεθειμένοι στην περίπτωση ελέγχου. Με αφορμή αυτή την κατάσταση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) εξέδωσε ανακοίνωση προς τα σωματεία-μέλη της, διά της οποίας επισημαίνει ότι «η έλλειψη ενημέρωσης ασκεί τροχοπέδη για την πραγματοποίηση της εφαρμογής στην εν λόγω νομοθετική διάταξη».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας της Ομοσπονδίας, Στ. Πέρρος και Σ. Κεσίδης, έχει ως εξής:

«O Νόμος 4492/2017, που αφορά την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή, ισχύει από σήμερα 18/4/2018 και δεσμεύει τα καταστήματα λιανικής πώλησης να αναγράφουν όχι μόνο την προέλευση αλλά κι επιπλέον στοιχεία του κρέατος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) επισημαίνει ότι η εφαρμογή του Νόμου θα πρέπει να καθιστά σαφές τι ακριβώς θα αναγράφεται στην ταμειακή μηχανή. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι, θα διορθώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα (όπως ο λανθασμένος τρόπος επισήμανσης βάρους και είδους, που γινόταν έως τώρα στη ζυγιστική). Θα επιθυμούσαμε να διασαφηνίσει το ΥΠΑΑΤ το οποίο αν και είχε ένα εξάμηνο να μας δώσει κάποιες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Ομοσπονδία μας δεν το έκανε. Τα ερωτήματα που θέτουμε δεν είναι διόλου τυχαία κι ούτε το νομοσχέδιο είναι διαφωτιστικό σε αυτά, ενώ οι απόψεις των προμηθευτών πληροφοριακών συστημάτων διίστανται. Χαρακτηριστικά:

- Δεν καθορίζει επακριβώς το πώς θα γίνεται η αναγραφή στις ταμειακές μηχανές.

- Πώς θα πραγματοποιείται ο έλεγχος στις ταμειακές μηχανές και από ποιους.

- Τι θα εφαρμόζουν οι τεχνικοί.

- Τι θα πρέπει να καταχωρείται στο σύστημα το οποίο και αποτελεί φορολογικό στοιχείο.

- Σε ποιο χρονικό διάστημα θα εκδίδεται, όταν ο φορολογικός μηχανισμός επιβάλλει την καθημερινή έκδοση του «Ζ».

Με δεδομένες τις ανωτέρω ασάφειες του υπάρχοντος Νόμου, η ΠΟΚΚ επισημαίνει προς τα Μέλη της ότι η έλλειψη ενημέρωσης ασκεί τροχοπέδη για την πραγματοποίηση της εφαρμογής στην εν λόγω νομοθετική διάταξη.

Εξακολουθούμε να αναμένουμε διευκρινίσεις…»

18 April 2018
Banner