Παρέμβαση ΠΟΓΕΔΥ – ΠΕΚΔΥ, με προτάσεις στο ν/σ για τις σταβλικές εγκαταστάσεις

25 November 2021

Παρέμβαση ΠΟΓΕΔΥ – ΠΕΚΔΥ, με προτάσεις στο ν/σ για τις σταβλικές εγκαταστάσεις

Τον ρόλο των γεωτεχνικών, των ζωοτεχνών και των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων στην ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων για τις σταβλικές εγκαταστάσεις ανέδειξαν οι πρόεδροι της ΠΟΓΕΔΥ και της ΠΕΚΔΥ στη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Οι εκπρόσωποι των γεωτεχνικών και των κτηνιάτρων του Δημοσίου κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν και στον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι γεωτεχνικοί στη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της Χώρας μας, με όρους ορθής χωροθέτησης και ορθών πρακτικών υγιενής που διασφαλίζουν την υγεία και ευζωία των ζώων και την βιοασφάλεια των εκμεταλλεύσεων. Επίσης προτάθηκαν βελτιώσεις του σ/ν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ζώων και η υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης στο στάβλο.

25 November 2021
Banner