ΠΟΓΕΔΥ: «Όλα στους ιδιώτες» είναι το νόημα της Απόφασης για τα Βιολογικά

09 January 2017

ΠΟΓΕΔΥ: «Όλα στους ιδιώτες» είναι το νόημα της Απόφασης για τα Βιολογικά

Την έντονη αντίδρασή της προβάλλει η Πανελλήνια ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων – ΠΟΓΕΔΥ, μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» [σ.σ.: Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020"].

«Όλα στους ιδιώτες» είναι το γενικό συμπέρασμα που βγάζει η ΠΟΓΕΔΥ από τη δημοσίευση της Απόφασης, και σημειώνει ότι ο διάλογος μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των φορέων έγινε σχεδόν προσχηματικά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων ήταν ειλημμένο.

«Ουσιαστικά, διά του πλήρους αποκλεισμού των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, της απαξίωσης τής μέχρι τώρα συμβολής τους στην εδραίωση της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας ανά την Ελλάδα και την αδρανοποίηση του έμπειρου επιστημονικού προσωπικού τους, η δήθεν αριστερο-οικολογική πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ βγάζει τις μάσκες και γίνεται εν τοις πράγμασι μεσάζοντας ιδιωτικών συμφερόντων» τονίζει η Ομοσπονδία σε σχετική σημερινή ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Η περιστασιακή, με μοναδική αναφορά στην ΥΑ (άρθρο 3,3), χωρίς καμία περιγραφή αρμοδιοτήτων και προφανώς προσχηματική εμπλοκή των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ως επικουρικές υπηρεσίες διοικητικής συνδρομής του Ενδιάμεσου Φορέα (!!!), μόνο απορία μπορεί να προκαλέσει».

Όπως σημειώνεται αναλυτικά στην ανακοίνωση:

«Η ΠΟΓΕΔΥ δεν έχει σκοπό να εμπλακεί στον ήδη δημοσιοποιημένο “πόλεμο” που αυτές τις μέρες διεξάγεται στον ειδικό έντυπο και ηλεκτρονικό Tύπο σχετικά με τον έλεγχο του ΟΣΔΕ και φυσικά των μέτρων που “κολλάνε” σε αυτό (Ε.Α.Ε, Εξισωτική, Μέτρο 11, κλπ.), αλλά να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών της καθώς και των Ελλήνων παραγωγών και κτηνοτρόφων. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε τον επαμφοτερίζοντα ρόλο της ηγεσίας του YΠAAT, η οποία από τη μία μιλάει για επιστροφή του ΟΣΔΕ στο σπίτι του και από την άλλη κάνει το παν για να το σπρώξει, μαζί με την “προίκα” του, σε περίεργους φορείς οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν πλέον σχέση –εξ ου και ο πρόσφατος πόλεμος– με τις Ενώσεις των παραγωγών».

Η ΠΟΓΕΔΥ, «ακόμη και την ύστατη ώρα, δεδομένου ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να επανακαθορίσει τους φορείς (άρθρο 10,3)», καλεί την πολιτική ηγεσία του YΠAAT να ορίσει ως φορείς υλοποίησης του Μέτρου τις ΔΑΟ & ΔΑΟΚ. «Σε κάθε περίπτωση όμως, αν αυτό δεν είναι πλέον εφικτό με την παρούσα διάρθρωση της ΥΑ, τόσο οι ΔΑΟ/ΔΑΟΚ όσο και τα Τ.Α.Α του ΥΠΑΑΤ, πρέπει να εμπλακούν ουσιαστικά στην εφαρμογή του Μέτρου 11 και όχι τύποις ή ως τηρητές αρχείων. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να είναι αφενός και οι δύο υπηρεσίες Φορείς διεξαγωγής –πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αντίστοιχα– επιτόπιων ελέγχων (άρθρο 16) και αφετέρου οι ΔΑΟ/ΔΑΟΚ με την εμπειρία και την πετυχημένη πορεία τους στην έως τώρα υλοποίηση του μέτρου, να εμπλακούν ουσιαστικά στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας».

Αποκλείονται οι Κτηνίατροι από τις Συμβάσεις;

Η μόνη θετική αλλαγή που έγινε ουσιαστικά, αναφέρει η ΠΟΓΕΔΥ, είναι η προσθήκη στις δεσμεύσεις των δικαιούχων (άρθρο 8, Δ), της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης με σύμβουλο. «Ήταν προφανές ότι ένα σύστημα ποιότητας –όπως αυτό της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας– απαιτούσε να υπάρχει ένας ειδικός επιστήμονας ως σύμβουλος και κατ’ επέκταση ως υπεύθυνος ποιότητας. Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή η προσθήκη είναι ελλειμματική καθώς αναίτια αποκλείονται οι Κτηνίατροι από τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 που αφορούν τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Έτσι υπάρχει το παράδοξο να μπορούν να υπογράψουν σύμβαση με τους δικαιούχους παραγωγούς Βιολογικής Κτηνοτροφίας πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπονίας με ειδικότητα άσχετη με τη Ζωική Παραγωγή (π.χ Ανθοκομία), αλλά όχι οι Κτηνίατροι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν έγινε με πρόθεση, αλλά εκ παραδρομής, και θα διορθωθεί άμεσα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ώστε να μπορούν και οι Κτηνίατροι, όπως και οι Γεωπόνοι, να συνάπτουν συμβάσεις στις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2. Επιμένουμε επίσης στη δημοσίευση με την πρόσκληση ενδιαφέροντος Ειδικού Υποχρεωτικού Υποδείγματος Σύμβασης, προκειμένου να είναι γνωστοί οι όροι-υποχρεώσεις-δικαιώματα και των δύο πλευρών (δικαιούχου και συμβούλου) και να μην χωρά περιθώριο αμφισβήτησης.

Τέλος, σε ότι αφορά τις καλλιέργειες και τις τιμές ενίσχυσης, είναι προφανές ότι στην παρούσα πρόσκληση δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, αλλά αναμένουμε να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις στην επόμενη πρόσκληση και ότι οι μεγάλοι “ριγμένοι” είναι οι βιοκαλλιεργητές σιτηρών και οι περιοχές της Μακεδονίας, όπως Κοζάνη και Κιλκίς, που τα καλλιεργούν».

09 January 2017
Banner
Banner